Organisatie

VNG

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2022

De VNG wil een visie ontwikkelen op hoe gemeenten kunnen bijdragen aan het economisch herstel van binnensteden. In dit plan van aanpak geven we een impact van corona en brengen we in kaart wat er in en rond binnensteden gebeurt en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Naast het schetsen van een algemeen beeld, proberen we ook duiding te geven aan verschillen tussen gemeenten.

Vervolgens geven we concrete handvatten in wat gemeenten (nog meer) kunnen en moeten doen op korte en (middel)lange termijn om economisch herstel te realiseren en de vitaliteit van binnensteden en stadskernen te versterken. Zowel de problematiek als de aanpak verschilt tussen gemeenten, dit vraagt dus telkens om een lokale vertaling van deze handvatten. Tot slot bespreken we hoe de VNG gemeenten hierbij kan ondersteunen, vanuit haar functie als platform, dienstverlener en lobbyist voor Nederlandse gemeenten.