De gemeente Dronten wil de inwoners betrekken bij een nieuwe dorpsvisie voor de toekomst van Swifterbant. 

Jaartal

2021

Gemeente

De gemeente Dronten heeft de bewoners van Swifterbant gevraagd te kijken naar hoe zij de ontwikkeling van Swifterbant voor zich zien en dit samen te vatten in een Dorpsvisie.

Inwoners uit Swifterbant dachten enthousiast mee over de toekomst van hun dorp. Het bestuur van Dorpsbelangen Swifterbant vormde een kerngroep van elf personen. Die vertegenwoordigden ieder een doelgroep, zoals de kerk, sportverenigingen, jongeren en de winkeliers. Dit breed samengestelde gezelschap ondersteunde en faciliteerde met verve het participatieproces. Zoals inloopavonden, een enquête onder de inwoners en informatiemarkt. Het lukte – ondanks de coronamaatregelen – om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Het resultaat is een heel breed gedragen dorpsvisie. Iedereen is tevreden. 

Inwoners vinden het belangrijk dat de voorzieningen in hun dorp behouden blijven. Ze zetten zich daar ook graag voor in. Vanuit alle lagen van de bevolking werd er breed meegedacht met het nieuwe plan. Zij willen het liefs een zo concreet mogelijk plan. De gemeente wil een abstracter plan en communiceerde dit vanaf het begin heel duidelijk wat wel en niet haalbaar is. Met resultaat: want uiteindelijk was iedereen het eens met elkaar. Dat is uniek! Goed blijven communiceren is en blijft belangrijk om inwoners te laten voelen dat hun bijdrage ook daadwerkelijk ergens toe leidt. Dat het plan niet in een la verdwijnt. 

Deze aanpak wordt ook voor de integrale visie op de omgeving van de gemeente Dronten gebruikt en kan zo uit gerold worden over andere wijken en kernen van Dronten. De gemeente leert van haar inwoners. Een participatieproces is overigens wel altijd maatwerk. Ouderen hebben bijvoorbeeld andere verwachtingen dan jongeren. Ouderen hechten vaak aan fysieke bijeenkomsten en uitnodigingen op papier, terwijl jongeren veel meer online georiënteerd zijn. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.
 

Gerelateerde links