De 2e ronde van de Impulsaanpak winkelgebieden resulteert in 9 gemeenten die subsidie ontvangen voor het aanpakken van een winkelgebied of -straat. De gemeenten willen onder andere leegstand aanpakken, meer woningen realiseren en de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte verbeteren.
Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) stelt dit jaar als experiment een ‘impulsbudget’ beschikbaar voor steden en regio’s om op basis van cofinanciering pilots uit te voeren op aspecten van bestemmingsmanagement. Het afgelopen jaar werd ook een Leidraad Bestemmingsmanagement ontwikkeld.
In aanloop naar het debat Ondernemen en bedrijfsfinanciering, geeft de VNG de Tweede Kamerleden enkele aandachtspunten mee. Deze betreffen de aanpak van binnensteden en kernen, de dienstverlening aan ondernemers, energiekosten en -besparing in het MKB, schuldhulpverlening en de borgstelling MKB-Groen.
De 2e ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden is deze week van start gegaan. Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis.
Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van EZK. Op economisch gebied vraagt de VNG bij de Kamerleden aandacht voor: de energielasten, binnensteden en kernen, de regionale economie, het Actieprogramma Groene en Digitale Banen en de uitrol van vaste en mobiele netwerken.
Gemeenten die een aanvraag willen indienen voor de Impulsaanpak winkelgebieden kunnen zich aanmelden voor een online Impulskamer winkelgebieden. Tijdens zo’n sessie spart u met 2 experts op het gebied van integrale, gebiedsgerichte herstructureringsprojecten in winkelgebieden. Aanmelden kan t/m 26 september.
Wat is het effect van ontwikkelingen zoals de nasleep van corona, de energiecrisis en het dalend consumentenvertrouwen op de toekomst van retail en kernwinkelgebied? Vul voor 23 september de vragenlijst van de Retailagenda in.
Agenda Stad en Regio’s aan de Grens (BZK) kondigden op 28 juni de Town Deal ‘Sterke Streken’ aan. In een Town Deal werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de rijksoverheid en kennis- en marktpartijen aan een project dat gemeenten zelf inbrengen.
Het nieuwe dashboard maatschappelijke en economische veerkracht op dataplatform Waarstaatjegemeente.nl biedt gemeenten concreet inzicht in sociaaleconomische thema’s. Van het aantal openstaande vacatures in een gemeente tot het aantal leegstaande winkelpanden.
Van het aantal openstaande vacatures in een gemeente tot het aantal leegstaande winkelpanden. Het nieuwe dashboard Maatschappelijke en economische veerkracht op dataplatform Waarstaatjegemeente biedt gemeenten concreet inzicht in sociaaleconomische thema’s.