Nieuws
De Tweede Kamer behandelt deze week de begroting van het ministerie van EZK. Op economisch gebied vraagt de VNG de Kamer aandacht voor: de regionale economie en arbeidsmarkt van de toekomst, ruimte voor werken, de leefbaarheid en vitaliteit van binnensteden, en het Actieprogramma Groene en Digitale Banen.
De VNG vraagt de Tweede Kamer de motie te steunen die oproept om een leegstandbelasting in te voeren naar het model van Vlaanderen. In Vlaanderen werkt deze belasting goed tegen leegstand. We denken graag met de Kamer en het ministerie mee over een geschikte vorm voor zo’n belasting in Nederland.
De Global Goals gemeenteverkiezing 2023 is gewonnen door de gemeente Hengelo. De winnaar werd tijdens de Global Goals Meet-up op 1 juni feestelijk bekendgemaakt. De winnende inzending laat zien dat de doelen een kompas kunnen zijn voor duurzame en innovatieve projecten met breed draagvlak onder inwoners.
Erken binnensteden en kernen als belangrijke werklocaties die onder zware druk staan en waarvoor een gecoördineerde ruimtelijk-economische aanpak nodig is. Dat is een van de aandachtspunten die de VNG de Tweede Kamer meegeeft in aanloop naar een debat over ondernemen en bedrijfsfinanciering (op 19 april).
De 2e ronde van de Impulsaanpak winkelgebieden resulteert in 9 gemeenten die subsidie ontvangen voor het aanpakken van een winkelgebied of -straat. De gemeenten willen onder andere leegstand aanpakken, meer woningen realiseren en de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte verbeteren.
Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) stelt dit jaar als experiment een ‘impulsbudget’ beschikbaar voor steden en regio’s om op basis van cofinanciering pilots uit te voeren op aspecten van bestemmingsmanagement. Het afgelopen jaar werd ook een Leidraad Bestemmingsmanagement ontwikkeld.
In aanloop naar het debat Ondernemen en bedrijfsfinanciering, geeft de VNG de Tweede Kamerleden enkele aandachtspunten mee. Deze betreffen de aanpak van binnensteden en kernen, de dienstverlening aan ondernemers, energiekosten en -besparing in het MKB, schuldhulpverlening en de borgstelling MKB-Groen.
De 2e ronde van de Impulsaanpak Winkelgebieden is deze week van start gegaan. Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het rijk stimuleren dat binnenstedelijke winkelgebieden omgevormd worden tot toekomstbestendige gebieden met een stevige sociale en economische basis.
Volgende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van EZK. Op economisch gebied vraagt de VNG bij de Kamerleden aandacht voor: de energielasten, binnensteden en kernen, de regionale economie, het Actieprogramma Groene en Digitale Banen en de uitrol van vaste en mobiele netwerken.
Gemeenten die een aanvraag willen indienen voor de Impulsaanpak winkelgebieden kunnen zich aanmelden voor een online Impulskamer winkelgebieden. Tijdens zo’n sessie spart u met 2 experts op het gebied van integrale, gebiedsgerichte herstructureringsprojecten in winkelgebieden. Aanmelden kan t/m 26 september.