De VNG vraagt de Tweede Kamer de motie te steunen die oproept om een leegstandbelasting in te voeren naar het model van Vlaanderen. In Vlaanderen werkt deze belasting goed tegen leegstand. We denken graag met de Kamer en het ministerie mee over een geschikte vorm voor zo’n belasting in Nederland.

Dat schrijven we in de VNG-inbreng op wonen week 39: commissiedebat, stemmingen en inbreng verslag (pdf, 132 kB)

Structurele leegstand

Ondanks de grote vraag naar woningen staan in Nederland nog steeds woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten en agrarische gebouwen structureel leeg. Het huidige instrumentarium, ook die op basis van de Leegstandwet, blijkt ontoereikend om dit goed aan te pakken. Er is meer nodig, namelijk een negatieve financiële prikkel voor eigenaren van leegstaande panden en braakliggende terreinen om het gebruik van bestaande woningen en de realisatie van nieuwe woningen te bevorderen.

Leegstandbelasting in Vlaanderen

Daarom vragen we de Kamer om de motie-Beckerman, over een leegstandbelasting invoeren naar het model van Vlaanderen, te steunen. In Vlaanderen kan een gemeente een belasting opleggen als een pand langdurig leeg staat. Die belasting neemt toe zolang het pand leeg blijft staan. Veel eigenaren kiezen er dan snel voor om een bestemming voor het pand te zoeken.

Te veel leegstaande woningen

Nederlandse gemeenten zijn voorstander van de mogelijkheid om lokaal een leegstandbelasting te kunnen invoeren. Wij zijn het niet eens met het argument van de minister om de motie te ontraden. Hij trekt het cijfer van 60.000 leegstaande woningen in twijfel en suggereert dat er minder zijn. Zelfs wanneer dit de helft is, dan zijn dit er nog te veel.

Te weinig instrumenten voor gemeenten

Bovendien heeft de minister het alleen over woningen. Gemeenten willen een prikkel die leegstand van al het vastgoed ontmoedigt. De leegstandverordening schiet tekort omdat die zich beperkt tot woonruimten. Ook vinden gemeenten dit instrument te tijdrovend en omslachtig. Niet voor niets kan (alleen) Amsterdam op basis van de Crisis- en herstelwet tijdelijk experimenteren met deze verordening. Daaruit blijkt wel dat het huidige instrumentarium niet voldoet.