VNG International is positief dat de nieuwe Afrikastrategie van het kabinet het belang van effectief en inclusief lokaal bestuur expliciet erkent. Daarbij merken we wel op dat dit niet op zichzelf staat, maar nauw verweven is met de andere thema’s uit de strategie en met de Global Goals. 

Dat schrijven we aan de Tweede Kamer (pdf, 164 kB) in de aanloop naar het commissiedebat op 4 juli met de ministers Schreinemacher en Hoekstra.

Versterken lokale overheden

We onderstrepen het belang om lokale overheden in Afrika te versterken in de steeds grotere rol die zij voor hun inwoners vervullen bij urgente uitdagingen van deze tijd. De nadruk op de rol van steden en de potentie van relaties tussen steden en hun netwerken is ons uit het hart gegrepen. 

Bijdrage VNG International 

Wij dragen daaraan bij in ons partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken: Sustainable Development through improved Local Governance (SDLG). En via netwerken zoals UCLG Africa en het Network of Local Women Elected in Africa (REFELA) werken we aan lokalisering en bevordering van diversiteit en inclusiviteit.

Nauw verweven met andere thema’s en doelen

Wat we helaas niet duidelijk terug zien in de Afrikastrategie is dat effectief lokaal bestuur niet op zichzelf staat. Het is nauw verweven met alle andere thema's die in de strategie worden genoemd en aan het behalen van Global Goals (of Sustainable Development Goals) waaraan Nederland bijdraagt. 

Of het nu gaat om veiligheid en stabiliteit, duurzame economische groei, migratie of klimaatverandering: de kwaliteit van het lokale bestuur is van cruciaal belang voor het succes van al deze inspanningen.