Er is nog veel werk aan de winkel om de Global Goals (of Sustainable Development Goals, SDG’s) te halen in 2030. Dat blijkt uit de zevende Nationale SDG Rapportage. De VNG schreef samen met de provincies en waterschappen mee aan de rapportage.

Lees de zevende Nationale SDG Rapportage

Helft van de tijd al voorbij

Ieder jaar rapporteren overheden, bedrijven, kennisinstellingen, jongeren- en andere maatschappelijke organisaties gezamenlijk over de voortgang op de 17 Global Goals. Deze werelddoelen van de Verenigde Naties zijn in 2015 gesteld voor het jaar 2030. We zijn dus al over de helft van de tijd. Hoewel op sommige doelen goede voortgang wordt geboekt, blijkt uit het overkoepelende beeld dat Nederland niet op koers is om de doelen te halen.

Initiatieven vaak kleinschalig

Gemeenten, waterschappen en provincies zetten al jaren gemotiveerd hun schouders onder de SDG’s. Zo zijn er intussen al 123 Global Goals gemeenten. Hoewel er mooie en hoopgevende initiatieven zijn, vinden deze vaak plaats op beperkte schaal. 

Daarnaast blijkt het lastig voor decentrale overheden om de grote maatschappelijke opgaven integraal aan te pakken. Daarom is er behoefte aan een sterkere nationale koers waarop decentrale overheden zich kunnen richten en meer integrale financieringsmogelijkheden die beleidsverkokering helpen tegengaan.

SDG’s en brede welvaart

Op 17 mei, Nationale Verantwoordingsdag, werd naast de Nationale SDG Rapportage ook de CBS Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2023 gepubliceerd. Het verbinden van de begrippen brede welvaart en SDG’s is een belangrijke stap richting een gebalanceerd en integraal afwegingskader voor een duurzame toekomst. 

Meer informatie

De decentrale overheden rapporteerden in 2022 aan de Verenigde Naties in een Voluntary Subnational Review: De SDG’s en decentrale overheden in Nederland 2022 (pdf, 2,9 MB)