Gemeenten4GlobalGoals stimuleert en ondersteunt gemeenten om de Global Goals in het beleid op te nemen. Gemeenten4GlobalGoals adviseert gemeenten, organiseert ontmoetingen, stimuleert kennisuitwisseling en ontwikkelt hulpmiddelen voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren.

Advies

  • We ondersteunen bij het starten als Global Goals Gemeente, door te adviseren bij de lokale invulling van de doelen. Veel van uw huidige activiteiten sluiten al heel direct aan.
  • We denken mee over passende (start)activiteiten of bijeenkomsten. U kunt bijvoorbeeld de Tijdcapsule naar uw gemeente laten komen om met uw inwoners en gemeenteraad over de Global Goals te debatteren, of andere activiteiten organiseren in uw gemeente.
  • We geven presentaties over de Global Goals en/of het netwerk (ivm beschikbaarheid liefst voor meerdere gemeenten tegelijk).

Ontmoeting en kennisuitwisseling

  • U kunt uw voorbeelden van geslaagde Global Goals activiteiten aan ons melden als goed voorbeeld. Op die manier dient uw initiatief als inspiratie voor andere Global Goals gemeenten. We geven inspirerende Global Goals praktijkvoorbeelden graag een podium, daarom zijn de Global Goals ge├»ntegreerd in de GemeenteDelers-competitie.
  • Jaarlijks organiseren we verschillende regionale Global Goals Meet-ups, zodat Global Goals gemeenten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen. Houd de VNG-agenda en de nieuwsbrief van VNG Internationaal in de gaten voor de data en locaties. 
  • De Global Goals Vlaggendag vindt ieder jaar plaats rond 25 september, de dag dat de Global Goals in 2015 door de Verenigde Naties werden aangenomen. Gemeenten door het hele land hijsen de Global Goals vlag en organiseren acties om de Global Goals aandacht te geven.

Hulpmiddelen

  • We bieden handreikingen en tools voor gemeenten. 
  • Om onder de gezamenlijke vlag van de Global Goals te opereren, kunt u gebruikmaken van een logo op maat voor uw gemeente, en formats voor banners en andere communicatiemiddelen die we voor u maken. Daarnaast zijn er verschillende campagnematerialen beschikbaar om de Global Goals (en het bijbehorende beleid) te promoten in uw gemeente.
  • Voor gemeenteraadsleden zijn specifieke hulpmiddelen te vinden op Global Goals voor raadsleden.

Heeft u interesse in bovenstaande diensten? Neem dan contact op via globalgoals@vng.nl of 070 - 3738401.