Op 6 juni 2024 organiseerde de VNG in samenwerking met gemeente Leeuwarden de Regionale Global Goals Meet-up. In Leeuwarden kwamen gemeenten en provincies uit Noordoost-Nederland samen om uit te wisselen over knelpunten én kansen rondom het werken met de Global Goals op lokaal niveau.

8 mensen in gesprek aan een thematafel, met een banier met de Global Goals op de achtergrond

Na een hartelijke ontvangst in de Cycle-Up Hub en een opening door de VNG en gemeente Leeuwarden zijn we uitgebreid met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van thematafels om ervaringen te delen en inspiratie op te doen. 

Welkom en opening door de VNG

Na de opening door Claudia de Laaf, projectleider van het Gemeenten4GlobalGoals team van de VNG, keken we aan de hand van verschillende cijfers en statistieken terug op de afgelopen jaren en vooruit naar de toekomst.  Het is 8 jaar geleden dat Nederland begon aan de reis met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Gedurende deze tijd heeft ons land aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar de uitdaging blijft groot. 

Onlangs vond de lancering plaats van de achtste Nationale SDG-rapportage, 'Nederland op weg naar brede welvaart', waarin de VNG een belangrijke rol speelde namens de decentrale overheden in hoofdstuk C. Deze rapportage markeert een belangrijk moment in de voortdurende inzet van Nederland voor duurzame ontwikkeling.

Tegelijkertijd zijn er gesprekken in de aanloop naar de Summit for the Future die zich richten op de vraag wat de toekomst van de Global Goals na 2030 inhoudt. De VN heeft duidelijk gemaakt dat er geen nieuwe agenda of doelen zullen worden ontwikkeld ter vervanging van de huidige SDG-agenda, zoals eerder gebeurde bij de overgang van de Millenniumdoelstellingen naar de SDG-agenda. De 'wat' is dus duidelijk, maar de 'hoe' vereist een sterke impuls, aangezien we wereldwijd achterlopen op het behalen van de doelstellingen, wat de leefkwaliteit ernstig beïnvloedt.

Nederland heeft echter een aanzienlijk probleem met zijn impact op de dimensie 'elders'. Ons land scoort zeer hoog, op plek 161 van de 166 landen, op de spillover van negatieve effecten die de capaciteit van andere landen om de SDG’s te bereiken verslechteren. Dit is onder andere te wijten aan:

  • De hoge export van plastic afval, voornamelijk naar Indonesië en Vietnam
  • Belastingontwijking
  • Bedreigingen voor de biodiversiteit op het land en in zoet water door import
  • CO2-uitstoot door import, gerelateerd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en internationale ketens

Deze bevindingen roepen belangrijke vragen op over de relatie tussen gemeentelijke inkoop en de fysieke en sociale voetafdruk in zowel Nederland als daarbuiten. Hoe ver strekt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een gemeente in dergelijke ketens? Dit gesprek aangaan kan ongemak en frictie veroorzaken, maar is van groot belang. In de dagelijkse praktijk wordt hier vaak nog onvoldoende serieus mee omgegaan. Voor meer gedetailleerde inzichten biedt het SDG Spillover Dashboard waardevolle informatie.

Door deze onderwerpen aan te pakken en serieus te nemen, kunnen we als land bijdragen aan een eerlijkere en duurzamere wereld, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Het is een oproep tot actie en reflectie, met het doel om onze negatieve impact te verminderen en positieve veranderingen teweeg te brengen.

Gemeente Leeuwarden en de Global Goals

Evert Stellingwerf, wethouder in de Gemeente Leeuwarden, gaf het welkomstwoord namens de Gemeente Leeuwarden. Hij ging tijdens zijn welkomstwoord verder in op het belang van de Global Goals – die hij ook wel 'gezond verstand doelen' noemt – en hoe de gemeente hier mee werkt. 

Hij licht verschillende voorbeelden toe. De eerste voorbeelden zijn gericht op bewustwording van Global Goals binnen de gemeente. De gemeente reikt bijvoorbeeld SDG-certificaten uit aan bedrijven die actief aan de Global Goals werken. Ook organiseert de gemeente op 25 september –de ‘verjaardag’ van de Global Goals – een lokaleheldendag, waarbij SDG-helden in het zonnetje worden gezet. 

Maar ook binnen de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt met en aan de Global Goals. De links met Global Goals worden gemaakt in onder meer armoede-, energie- en duurzaamheidsbeleid. Dit resulteert in bijvoorbeeld het Programma Leeuwarden Oost waar generationele armoede wordt tegengegaan door de toewijzing van woningen, en ook gewerkt wordt met speciale voedseltuinen. Of bijvoorbeeld Project Spoordok, waar 2.000 nieuwe woningen naast het station bio-based worden gebouwd met een grote focus op de waterketen.

Rondleiding door de Cycle-Up

De Meet-up vond plaats in de inspirerende Cycle-Up HUB waar ondernemers met reststromen waarde creëren waar anderen afval zien. We werden rondgeleid en kregen een kijkje in de keuken van onder andere Fryslan Fungies, Stadshout Leeuwarden en Owniez Flipflops.

Dit evenement is mede gefinancierd door de Europese Commissie en PLATFORMA. 

EU Funded en Platforma logo's