onderdeel van Global Goals voor gemeenten

Op 12 maart vond in Utrecht de Global Goals Gemeenten Meet-up plaats. Een deel van de inleiders en aangemelde deelnemers moest op het laatste moment afzeggen door de beginnende beperkingen in verband met COVID-19, maar met ruim 80 deelnemers was het toch nog een zeer geslaagde en inspirerende bijeenkomst. VNG-voorzitter Jan van Zanen opende de bijeenkomst. Het programma legde de link met zowel het fysieke domein als het sociale domein. Ook de samenwerking met bedrijfsleven en internationaal kwam ruimschoots naar voren. Veel informatie en ideeën werden uitgewisseld en er zijn de nodige actiepunten geformuleerd. Hieronder vindt u van elk van de plenaire en parallelle programmaonderdelen een verslag.

Voor meer informatie: globalgoals@vng.nl

Verslagen van de 7 workshops

Hieronder volgen separate verslagen van de workshops.

Voor meer informatie: GlobalGoals@vng.nl