Iedereen doet mee - goede voorbeelden

wethouder Ipema tijdens de presentatie

Noordenveld koppelt toegankelijkheid aan Global Goals

Als eerste gemeente in Nederland verbindt Noordenveld haar onlangs gepresenteerde Lokale Inclusie Agenda met de Global Goals, de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Wethouder Zorg en Welzijn en Duurzaamheid Kirsten Ipema legt uit. ‘Ongelijkheid gaat ook over of iedereen kan meedoen.’ Lees verder

Martijn in de Cadweazle strandrolstoel op het strand

Werken aan toegankelijke stranden

Nederland is gezegend met ruim vijfhonderd kilometer strand langs onze kust. Deze stranden zijn niet voor iedereen toegankelijk. En wanneer is een strand precies toegankelijk? Pia Hendriks en Martijn Koppejan ontwikkelden op eigen initiatief een meetlijst. Daarmee willen ze kustgemeenten prikkelen er meer mee te doen. Lees verder

icoon 'agendeer het thema'

Inclusieve samenleving als rode draad in Hoeksche Waard

Onze samenleving gaat er vooral vanuit dat een beperking een medisch en persoonlijk probleem is. Het lijkt er op dat die moet worden hersteld of genezen of dat mensen met een beperking zich moeten aanpassen zodat ze kunnen meedoen aan de samenleving. Wat nu als we de samenleving zo inrichten dat dit niet meer nodig is, zodat iedereen kan meedoen. In de gemeente Hoeksche Waard krijgt dit sociale model steeds meer voeten aan de grond. Lees en kijk verder

portretfoto barbara thien

Hoe Ede een toegankelijke website maakte

In de zomer van 2018 lanceerde de gemeente Ede haar nieuwe website. Het was even zoeken naar de juiste vorm, maar toen die eenmaal duidelijk was, kon de website binnen drie maanden gebouwd worden. Dat gebeurde sámen met ervaringsdeskundigen die ideeën aanleverden en proefversies testten. Lees verder

Pauline Appt Met … Gooise Meren

Pauline Gransier appt met Rinske van Duifhuizen, coördinator programma inclusie van de gemeente Gooise Meren over hun aansluiting bij het Manifest Iedereen Doet Mee! Lees verder

foto overhandiging

Ervaringsdeskundigen helpen Amsterdam met nieuwe Inclusie Agenda

Amsterdam wil een toegankelijke stad zijn voor iedereen. Om te weten wat daarvoor nodig is, nodigde de stad de afgelopen maanden inwoners uit om te vertellen waar ze tegenaan lopen. De input vormde de basis voor de Amsterdamse Lokale Inclusie Agenda. Lees verder

groepsfoto van de vier geïnterviewden

Breda werkt aan nog meer toegankelijkheid in de stad

Breda heeft toegankelijkheid al langer hoog op de agenda staan. De Brabantse stad won er verschillende prijzen mee. Met al dit succes rust ze niet op haar lauweren. Met de hulp van ruim dertig ervaringsdeskundigen blijft Breda werken om echt voor een iedereen een inclusieve stad te worden. Lees verder

foto van twee van de deelnemers aan het project met hun contracten

Moerdijk helpt inwoners met een arbeidsbeperking met ambitieuze aanpak aan de slag

Terwijl veel gemeenten worstelen met de wet Banenafspraak en het voorgeschreven aantal mensen met een arbeidsbeperking dat ze aan een baan moeten helpen, gaat Moerdijk als een speer en zit ruim boven het landelijk gemiddelde. Met dank aan een ambitieuze, eigenwijze aanpak. Lees verder 

Toegang tot het inclusieve park

Een inclusief stadspark voor Den Bosch

Hoe kun je de toegankelijkheid van de binnenstad van Den Bosch en het nieuw te bouwen Zuid-Willemspark verbeteren voor bijvoorbeeld ouderen, slechtzienden en mensen met een lichamelijke beperking? Samen met de gemeente onderzocht de Bossche ontwerper Wouter Corvers dat in het project Het Inclusieve Park. ‘Bestaat er een passende openbare ruimte voor ons allemaal?’ Lees verder

Joeri Wijsman staat achter de bar bij TivoliVredenburg

Aan het werk in TivoliVredenburg

Van mensen een warm welkom heten, meewerken in de keuken tot de kleedkamers van artiesten klaarmaken. Elf medewerkers met een verstandelijke beperking van Amerpoort werken sinds een half jaar in TivoliVredenburg. Het is het eerste poppodium dat zo’n samenwerking is aangegaan. Lees verder

Groep mensen, waaronder iemand in rolstoel, loopt in het bos

Utrechtse Heuvelrug werkt elke dag aan toegankelijk toerisme

Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei werkt samen met ruim 500 ondernemers en toeristische aanbieders, negen gemeenten en de provincie Utrecht iedere dag aan toegankelijk toerisme. Of, zoals Nasera Elfring, marketeer en coördinator pers van het RBT, het noemt: gastvrijheidseconomie. Lees verder 

Sandra met sticker

Voor iedereen een toilet in de buurt in Oude IJsselstreek

Bijna een kwart van de Nederlanders heeft buikproblemen. Een derde van deze mensen gaat daarom niet of minder van huis omdat ze bang zijn onderweg niet naar het toilet te kunnen. Reden voor Sandra Gosseling-Massop om zich in te zetten voor meer bewust toegankelijke toiletten in de gemeente Oude IJsselstreek. Lees verder

Overal parkeren met de GPK App

De regels rond parkeren met een gehandicaptenkaart (GPK) zijn overal anders. Elke gemeente heeft zijn eigen parkeerbeleid. Voor de gebruikers van de kaart leidt dat tot onduidelijkheid. Daarnaast kan er gefraudeerd worden met de kaarten. Sinds afgelopen zomer is er de GPKapp die hier een eind aan moet maken. In Alphen aan den Rijn wordt hij al gebruikt. Ook Gouda staat te trappelen. Lees verder 

‘Kinderen leren van elkaar op school, in de speeltuin en op sportclub’

Koplopergemeente Meierijstad investeert in passend onderwijs en steunt de afbouw van speciaal basis onderwijs (SBO) in samenwerkingsverband de Meierij. Lees verder

De Guusjes maken Almere bewuster van inclusie

Van prikkelvrij winkelen, voldoende wc’s voor gehandicapten tot schrijftolken. Om de inwoners bewust te maken dat mensen met een beperking moeten kunnen meedoen in de samenleving, lanceerde de gemeente Almere samen met suggesties uit de werkgroep ViP (VN-verdrag in de Praktijk) de campagne 'De Guusjes'. Lees verder

Iedereen kan sporten in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft speciaal voor alle inwoners met een beperking het Beweegloket opgezet. Steeds meer Hagenaars weten de weg te vinden naar dit loket. Lees verder

Actieplan Toegankelijke Stad Groningen

Toegankelijkheid stond altijd al prominent op de agenda van de gemeente Groningen maar met de ratificering van het VN-verdrag is er meer prioriteit op gezet en een vervolg gemaakt met het Actieplan Toegankelijke Stad Groningen 2017-2021. Lees verder

Harrie ontmoet Patrick: prokkelen in Helmond

Patrick uit Helmond heeft een autisme spectrum stoornis. Voor de camera vertelt hij over een bijzondere ontmoeting. Twee dagen trok hij op met Harrie van Dijk, wethouder Zorg en Welzijn in Helmond, één dag op het gemeentehuis en één dag bij de zorginstelling ORO, zijn leefwereld. Lees en kijk verder

Echt iedereen doet mee in Reusel

Van reprodiensten, administratief werk tot soep maken en schoonmaakklussen. Op het gemeentehuis van Reusel-De Mierden worden veel werkzaamheden uitgevoerd door het Serviceteam, een team bestaand uit 9 mensen met een matig tot lichte verstandelijke beperking. En dat werkt. “Ze horen er helemaal bij.” Lees verder

Inclusietafels Krimpen aan den IJssel

Hoe maak je drempels en schotten zichtbaar waar mensen met een beperking tegenaan lopen in je gemeente? Door ervaringsdeskundigen aan het woord te laten. De gemeente Krimpen aan den IJssel organiseert daarvoor regelmatig Inclusietafels. Wat voor wensen brengen zij mee aan tafel? Lees verder

Platform Wmo en gemeente werken samen aan een inclusiever Gooise Meren

Inclusie staat al sinds 2015 hoog op de agenda in Gooise Meren. Nu de fusie is afgerond, kan er ook echt worden gewerkt aan de uitvoering ervan. Met een speciaal aangestelde programmamanager én met de inzet van ervaringsdeskundigen, het Platform Wmo Gooise Meren.
Lees verder

jongen in rolstoel bij aangepaste werkplek gemeente

Rotterdam: werken met een beperking 

Met het project Rotterdam Onbeperkt maakt Rotterdam de stad voor mensen met een beperking (nog) toegankelijker en aantrekkelijker. En daarbij hoort natuurlijk een gemeente bij die het goede voorbeeld geeft. Lees verder

'De toegankelijkheid testen vanuit menselijk oogpunt'

Steeds meer gemeenten schakelen mensen met een beperking in om locaties te testen op toegankelijkheid. In Huizen is Vincent Ohlrichs in die rol wereldberoemd geworden. Lees verder

Rotterdam verzamelt ideeën voor een toegankelijker stad

Een app waarmee mensen met een gehoor- of spraakbeperking 112 kunnen bereiken, een social mediacampagne gericht op meer bewustwording hoe je omgaat met mensen met een beperking, een Kruip uit je Huid Dag: een greep uit de ideeën die de gemeente Rotterdam op 4 oktober ophaalde tijdens een hackaton. Lees verder

Prikkelarm boodschappenuurtje

Een Albert Heijn in Sint-Michielsgestel organiseert voortaan elke dinsdagochtend van 8.00 tot 9.00 uur een prikkelarm uurtje. Het initiatief is gebaseerd op een soortgelijke actie in Engeland. Lees verder

vrouw brengt stem uit in stemlokaal, stembureauleden kijken toe

Verkiezingen: Groningers met beperking kunnen overal terecht

De stad Groningen ging 21 november 2018 naar de stembus: per 1 januari 2019 fuseerden de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer en moest er dus een nieuwe gezamenlijke gemeenteraad komen. De stemlocaties waren toegankelijk voor iedereen, en er was ook een primeur: een stemlokaal speciaal voor dove mensen. Lees verder

Filmpje Startdag Koplopergemeenten VN-verdrag

De 25 gemeenten die meedoen aan het VNG-koplopersproject voor het VN-verdrag Handicap ondertekenden op 14 juni het manifest 'Iedereen doet mee!' Lees verder