Steeds meer gemeenten omarmen de Global Goals en zetten concrete stappen om de brede wereldwijde duurzaamheidsagenda te realiseren. Om lokale Global Goals acties onder de aandacht te brengen, organiseert VNG International een jaarlijkse Global Goals gemeenteverkiezing.

Gemeenten inspireren elkaar

Niet iedere gemeente hoeft zelf het wiel uit te vinden als het gaat om de implementatie van de Global Goals. Gemeenten kunnen veel ideeën van elkaar overnemen. Daarom wordt ieder jaar een prijs voor de ‘Meest inspirerende Global Goals gemeente’ uitgereikt.

De winnaars krijgen brede aandacht voor hun inspanningen rondom de Global Goals. Bekijk de winnaars van de afgelopen jaren: 

Meedoen door uw voorbeeld in te sturen

Vanaf 2023 kunt u het gehele jaar door een voorbeeld inzenden en tellen alle voorbeelden mee als inzending voor de Global Goals gemeenteverkiezing. Alle inzendingen worden opgenomen bij de praktijkvoorbeelden van Gemeenten4GlobalGoals. Daarmee dient iedere inzending als inspiratie voor andere gemeenten.

Schrijf uw gemeente in voor de Global Goals gemeenteverkiezing

Beschrijving van het voorbeeld

Heeft uw gemeente een goed voorbeeld? Aarzel dan niet om het in te sturen. In uw beschrijving van het voorbeeld kunt u gebruik maken van de volgende vragen:

  • Hoe heeft uw gemeente de Global Goals verbonden aan beleidsdocumenten of de begroting?
  • Heeft de gemeente een integrale werkwijze gehanteerd door met de Global Goals een verbinding te maken tussen sociale, economische en ecologische doelen? 
  • Hoe werkt de gemeente samen met lokale partners/stakeholders?
  • Hoe werkt de gemeente samen met regionale of internationale partners?
  • Is er een evenement of actie georganiseerd om zichtbaarheid te genereren voor het initiatief?
  • Richtlijn: gebruik tussen de 400 en 800 woorden voor uw inzending.