Gemeenten 4 Global Goals Campagne

In 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Met vijftien jaar tijd om de onderliggende 169 doelstellingen te realiseren, is haast geboden. Ook de Nederlandse regering zich heeft gecommitteerd aan de Global Goals. Maar, de Global Goals kunnen niet gerealiseerd worden zonder de specifieke inzet van gemeenten. De doelen raken immers aan belangrijke opgaven voor lokale overheden zoals het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, duurzame productie en consumptie, een leefbare en veilige leefomgeving en kwalitatief en participatief bestuur.

De VNG wil via haar Gemeenten4GlobalGoals campagne met zoveel mogelijk gemeenten de Global Goals omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst.

Wat doet de VNG?

Het doel van de campagne is om met zo veel mogelijk gemeenten bij te dragen aan het realiseren van de Global Goals. VNG International, een van de VNG-bedrijven, faciliteert en ondersteunt gemeenten in deze campagne. Naast actief in gesprek te gaan met gemeenten over de Global Goals, verleent VNG International diensten, ondersteuning en informatie om de Global Goals op lokaal niveau te kunnen implementeren. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren: van het organiseren van uitwisselingsbijeenkomsten tot meedenken over wat de Global Goals kunnen betekenen in úw gemeente. Daarnaast is er een aanbod van verschillende handreikingen die informatie kunnen bieden aan uw gemeente. Bijvoorbeeld de menukaart die inspiratie voor activiteiten biedt of de praktijkvoorbeelden van gemeenten en lokale platforms die aan de slag zijn gegaan met de Global Goals in hun gemeente.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over de Global Goals campagne of heeft u vragen? Neem dan contact op door te mailen naar globalgoals@vng.nl of bel naar 070-3738401.

Samenwerking

Missing media.