Gemeenten 4 Global Goals Campagne

De Gemeenten4GlobalGoals campagne van de VNG ondersteunt gemeenten bij het werken aan de Global Goals (ook Sustainable Development Goals of SDG’s). Dat doen we omdat de 17 Global Goals dé wereldwijde duurzaamheidsagenda zijn tot 2030, die bovendien sterk vervlochten zijn met de opgaven van gemeenten. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie, en kwalitatief en participatief bestuur. Alle 17 Global Goals bevatten subdoelen die direct of indirect raken aan het dagelijkse werk van Nederlandse gemeenten. Gemeenten zijn onmisbaar bij het behalen van de doelen; en omgekeerd vormen de Global Goals voor gemeenten een onmisbare leidraad om te werken aan integrale duurzaamheid.

De Gemeenten4GlobalGoals campagne biedt deelnemende gemeenten:

  • Informatie over de Global Goals;
  • Ondersteuning bij het starten als Global Goals Gemeente, door te adviseren bij de lokale invulling van de doelen (veel van uw huidige activiteiten sluiten al heel direct aan);
  • Ondersteuning bij het creëren van een zichtbaar startmoment als Global Goals Gemeente via het Tijdcapsule format;
  • Verzorging van presentaties over de Global Goals (campagne) – ivm beschikbaarheid liefst voor meerdere gemeenten tegelijk;
  • Kennisuitwisseling tussen gemeenten door het delen van praktijkvoorbeelden en actieformats;
  • Ontwikkeling van tools voor gemeenten, zoals handreikingen over de Global Goals in het gemeentelijk beleid, Global Goals en de omgevingsvisie, Global Goals en raadsleden, en Global Goals monitoringsmogelijkheden voor gemeenten (zie ‘Aan de slag’); 
  • Communicatiematerialen, uitleenbaar campagnemateriaal en een op maat gemaakt Gemeenten4GlobalGoals campagnelogo;
  • Jaarlijkse acties zoals de Global Goals Gemeenteverkiezing en Global Goals Vlaggendag
  • Uitwisselingsbijeenkomsten voor bestuurders en/of ambtenaren zoals regionale bijeenkomsten in Limburg en Friesland en de Global Goals Gemeente Meet-Up.

Heeft u interesse in de bovenstaande diensten? Neem dan contact op door te mailen naar globalgoals@vng.nl of bel naar 070-3738401. Wij denken graag met u mee in hoe u van start kunt gaan als Global Goals Gemeente, hoe u uw impact kunt vergroten, en organiseren kennisuitwisseling met andere gemeenten.