Bekijk hierboven de oproep om ook Global Goals gemeente te worden, en hoor van de burgemeesters van Utrecht en Oss wat de meerwaarde ervan is voor uw gemeente.

Het is heel gemakkelijk om aan te sluiten bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne: u kunt zich hier aanmelden. Er zijn geen minimale vereisten om Global Goals gemeente te worden. De Gemeenten4GlobalGoals campagne biedt gezamenlijkheid én ruimte voor eigen initiatief en eigen keuzes. De campagne schrijft niet voor wat gemeenten moeten doen, maar reikt diverse mogelijkheden aan.

Waarom meedoen?

De 17 doelen van de Global Goals agenda:

  • vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst.
  • bieden een helder, bruikbaar kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van beleid;
  • zijn in 2015 vastgesteld na een meerjarig participatief proces. Het zijn de topprioriteiten van de wereld voor de periode tot 2030. Daardoor geven de doelen extra legitimatie aan gemeentelijk beleid.
  • dagen de gemeente uit direct bij te dragen aan een rechtvaardige, veilige en welvarende wereld, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
  • maken veel energie los in gemeenten en vormen een verbindend element in de samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
  • vormen, gezien de wereldwijde aandacht ervoor, een prachtig thema om uw gemeente internationaal te profileren.
  • zijn een bruikbare basis voor dialoog met burgers en lokale partijen: wat vinden we belangrijk en waar willen we naar toe?

Meld u nu aan

Verder kijken