Het Gemeenten4GlobalGoals netwerk van de VNG ondersteunt gemeenten bij het werken met de Global Goals (ook Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. Dat doen we omdat de 17 Global Goals dé wereldwijde duurzaamheidsagenda zijn tot 2030, die bovendien sterk vervlochten zijn met de opgaven van gemeenten.

Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, een prettige en veilige leefomgeving, de energietransitie en kwalitatief en participatief bestuur. Alle 17 Global Goals bevatten subdoelen die direct of indirect raken aan het dagelijkse werk van Nederlandse gemeenten. Gemeenten zijn onmisbaar bij het behalen van de doelen; en omgekeerd vormen de Global Goals voor gemeenten een onmisbare leidraad om te werken aan integrale duurzaamheid.

Lees meer over hoe Gemeenten4GlobalGoals gemeenten ondersteunt