De VNG nodigt alle Nederlandse gemeenten uit zich aan te sluiten bij de VNG campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals'.

Gemeenten bepalen zelf of zij aansluiten bij de campagne, en dus ‘Global Goals Gemeente worden. Doorgaans wordt dit bepaald via een collegebesluit. Een raadsbesluit is geen voorwaarde, maar wel een krachtig signaal. Een gemeente is ‘Global Goals Gemeente’ wanneer ze zich voor aansluiting bij de Gemeenten4GlobalGoals campagne van de VNG heeft aangemeld via dit formulier.

Gemeenten die aansluiten, onderschrijven daarmee onderstaande visie en leidende principes, en kunnen gebruik maken van ondersteuning door de VNG en van de inspirerende voorbeelden van andere ‘Gemeenten4GlobalGoals’.

Visie van de Gemeenten4GlobalGoals campagne

 1. In ongekende internationale saamhorigheid zijn de 17 Global Goals (ook Sustainable Development Goals of SDG’s) in 2015 door alle lidstaten van de Verenigde Naties waaronder Nederland aangenomen.
 2. De Global Goals vormen voor de periode tot 2030 dé wereldwijde duurzaamheidsagenda, waar economische, ecologische en sociale waarden in balans zijn, met als rode draad: laat niemand achter, of in de VN-termen “Leave no one behind”. Ze vormen een integrale agenda, met lokale, nationale en internationale dimensies. Ze bieden een toekomstperspectief dat (lokale) overheden, inwoners en private organisatie verbindt.
 3. Wij beseffen dat onze verantwoordelijkheid voor ‘lokaal’ en voor ‘nu’, niet los te zien is van verantwoordelijkheid voor ‘ver weg’ en 'later’. Wij zijn onderdeel van de wereldgemeenschap. Bij lokaal beleid en lokale actie wordt daarom rekening gehouden met de rechten en belangen van mensen elders in de wereld en van toekomstige generaties, en met de draagkracht van de planeet.
 4. Wij beseffen dat om de doelen ook echt te behalen, ieders bijdrage nodig is, ook die van gemeenten, zoals bij het terugdringen van ongelijkheid, maatschappelijke integratie, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie, en kwalitatief en participatief bestuur. Maar gemeenten kunnen het niet alléén. Daarom werken wij samen: met inwoners, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, andere overheidslagen, enzovoorts.
 5. De Global Goals zijn van, voor en door ons allemaal. Niemand mag achterblijven. Samen op weg naar een duurzame toekomst!

Leidende principes

Als gemeente:

 • Onderschrijven wij de bovenstaande visie, en dat blijkt uit ons handelen.
 • Verankeren we de Global Goals binnen ons beleid en onze organisatie. Bijvoorbeeld door ze te vertalen in visiedocumenten, beleidsstukken, meerjarenplanningen en ze te borgen in de interne processen en bedrijfsvoering.
 • Communiceren wij over onze inzet voor de Global Goals, bijvoorbeeld via ons jaarverslag, op de gemeentelijke website, of door een bord aan toegangswegen.
 • Geven wij zo aanleiding voor inwoners, lokale onderwijsinstellingen, maatschappelijk middenveld en lokaal bedrijfsleven om de Global Goals agenda ook te omarmen, en staan wij open voor samenwerking.
 • Delen wij met de Gemeenten4GlobalGoals campagne wat we doen op gebied van de Global Goals, om elkaar te inspireren en verder op weg te helpen.
 • Onderschrijven wij middels het bovenstaande eveneens het Charter van SDG Nederland, met wiens visie het bovenstaande overeenstemt. De VNG is medeondertekenaar van het SDG Charter namens de Gemeenten4GlobalGoals. Een Global Goals gemeente hoeft niet ook nog individueel het Charter te ondertekenen.

Wat krijgen we terug?

 • We zijn zichtbaar als gemeente die bijdraagt aan het behalen van de Global Goals en worden daarmee deel van een groeiende, brede beweging in Nederland en wereldwijd.
 • We kunnen op de VNG rekenen voor regelmatige informatievoorziening, campagnematerialen, uitwisseling met andere Global Goals gemeenten, gezamenlijke activiteitenformats, advies op maat, enzovoorts.
 • We kunnen naar eigen behoefte gebruik maken van de verschillende tools en actieformats die de Gemeenten4GlobalGoals campagne aanreikt, zoals:
 • We kunnen rekenen op een actieve en resultaatvolle samenwerking in de komende jaren, onder het motto van de campagne: ‘Gemeenten4GlobalGoals. Samen op weg naar een duurzame wereld.’

Contact: GlobalGoals@VNG.nl of 070-3738401.