Global Goal 7 richt zich op het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie en het verhogen van energie-efficiƫntie.

BETAALBARE, BETROUWBARE EN DUURZAME ENERGIE VOOR IEDEREEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Met stakeholders in kaart brengen en gebruiken van het lokale en regionale (ruimtelijke) potentieel voor opwekking van hernieuwbare energie; opbrengsten herinvesteren in regio; integrale en regionale aanpak
 • Met burgers, bedrijven, woningcorporaties e.a. verduurzamen bebouwde omgeving; duurzaam ontwerp en beheer van het eigen en maatschappelijk vastgoed
 • Pro-actief handhaven energie-prestatiecoefficiĆ«nt
 • Stimuleren/afspraken over energiebesparing/isolatie en duurzame energie in particuliere en sociale (huur)woningen
 • Bij inkoop en aanbesteding sturen op energiezuinigheid en vermijden negatieve effecten elders (eg biomassa; grondstoffen)

Wat kunt u doen?

 • Aanjagen energietransitie met meetbare, ambitieuze doelen; gemeente-vastgoed naar energie-label A
 • Korting op OZB voor energieneutrale woningen
 • Energieloket om vraag en aanbod samen te brengen
 • Energiecoaches voor inwoners, duurzaamheidsleningen, ondersteuning sociale huurders (Stookjerijk)
 • Omschakelen naar energie-neutrale en aardgasloze wijken, duurzame warmtebronnen op wijkbasis introduceren, warmterotondes
 • Voorbeeldwoningen bouwen en energie-neutrale nieuwbouw korting geven op grondprijs
 • Stimuleren van energiecoƶperaties en bewonersinitatief, zorgen voor kennisdeling

Meer informatie