Global Goal 9 gaat over toegang tot ICT en internet.

HOOGWAARDIGE, DUURZAME EN INCLUSIEVE INFRASTRUCTUUR, INDUSTRIE EN INNOVATIE

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Sturen op duurzame bouw, inrichting en beheer bedrijventerreinen, energiezuinigheid (zie ook Global Goal 7) en hergebruik materialen
 • Handhaving/toezicht op uitstoot en verontreiniging
 • Bevorderen ‘smart industry’, digitale bereikbaarheid vergroten; snel internet buitengebied
 • (Binnen)stedelijke en agrarische leegstand tegen
 • gaan, dorpen bereikbaar houden (doelgroepenvervoer)
 • Eigen wagenpark verduurzamen
 • Infrastructuur voor elektrisch verkeer, schoon openbaar vervoer en fiets; beleid gericht op tegengaan verstopping
 • Bij planning infrastructuur schade aan natuur en cultuurhistorische elementen beperken/voorkomen

Wat kunt u doen?

 • Maximaal benutten van bestaande bebouwing en terreinen en optimale keuze bedrijfsactiviteiten (bv. via BREEAM methode)
 • Innovatief vestigingsbeleid
 • Smart Cities
 • Handhaven energieprestatie coëfficiënt, FSC, etc.
 • Duurzaamheidsloket
 • Actief stimuleren van duurzaam bouwen en renoveren via o.a. aanbesteding
 • Faciliteren groene hubs, duurzaamheidsfabrieken, proeftuinen
 • Sterke inzet op schoon openbaar vervoer, laadpalen
 • Innovatie op gebied van afval en grondstoffen gebruik

Meer informatie