Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in nationale en lokale planning.

BESCHERMING, HERSTEL EN DUURZAAM GEBRUIK VAN ECOSYSTEMEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Inrichting landelijk gebied, natuurbehoud, lokale flora¬† en fauna versterken
 • Handhaving lucht-, water-, bodemkwaliteit, bescherming biodiversiteit
 • Toetsing (bouw)plannen op schadelijke milieu effecten, compensatie verloren gegane natuur
 • Milieuvriendelijk en actief groenbeheer, bomenbeleid gericht op behoud van bomen, landschappelijk raamwerk ontwikkelen, en behouden en versterken van waardevolle landschappen
 • Duurzame inkoop, minimaal volgens de wettelijke norm

Wat kunt u doen?

 • Pro-actief beleid voeren voor het versterken van natuur en landschap, voorbij handhaving wettelijke norm en samen met bewoners
 • Natuurinclusieve landbouw en infrastructuur bevorderen
 • Beleid voeren voor dierenwelzijn
 • Ecologisch groenbeheer, geen chemische bestrijdingsmiddelen, bomen- en bermenbeleid inzetten voor biodiversiteit, ecologische verbindingszones aanleggen
 • Bijhouden rode-lijst soorten, natuurfuncties versterken
 • Stadslandbouw, groene daken, steenbreek
 • MVI/duurzame inkoop
 • FSC-certificatie toepassen en handhaven
 • Natuur- en milieu-educatie aanbieden, lid zijn van GDO

Meer informatie