Global Goal 8 richt zich op economische productiviteit, ondernemerschap, creativiteit en innovatie ondersteunen, vooral voor MKB; productieve tewerkstelling; duurzaam toerisme.

DUURZAME, INCLUSIEVE EN BESTENDIGE ECONOMISCHE GROEI EN VOLLEDIGE EN PRODUCTIEVE WERGELEGENHEID EN FATOENSLIJK WERK VOOR IEDEREEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Lokale en regionale economische ontwikkeling, regionale (innovatie)clusters versterken
 • Samen met provincies, waterschappen, bedrijven en burgers strategie maken voor circulaire economie (zie Global Goal 12)
 • Lokale arbeidsmarkt versterken, begeleiding naar werk
 • Aantrekkelijk ondernemings- en vestigingsklimaat
 • (Digitale) verbindingen en bereikbaarheid
 • Aanpak (winkel)leegstand
 • Link tussen stad en platteland versterken
 • Als werkgever goede en gezonde arbeidsomstandigheden bevorderen en inzetten op diversiteit
 • Toerisme en recreatie in de regio stimuleren
 • Zelf maatschappelijk verantwoord inkopen en bij lokale bedrijven MVO stimuleren

Wat kunt u doen?

 • Actief verbindingen leggen tussen bedrijven en sectoren, bevorderen samenwerking 5 O’s ook voor verruimen werkgelegenheid
 • Ondernemersloket
 • Bevorderen sociaal ondernemerschap en start-ups (zie ook Global Goal 12)
 • Fairtrade criteria ontwikkelen voor internationale economische samenwerking door lokale bedrijven(clusters) en havens, in handelsmissies link leggen met respect voor mens en milieu
 • Promoten duurzaamheidscertificering voor horeca en recreatie locaties
 • Bijdragen aan lokaal economische ontwikkeling elders via internationale projecten

Meer informatie