Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiĆ«nt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast op het tegengaan van voedselafval en -verspilling, beperken van afvalproductie via preventie en hergebruik,  verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging.

VERDUURZAMEN VAN CONSUMPTIE- EN PRODUCTIEPATRONEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Toepassen en handhaven van duurzaamheidseisen bij nieuwbouw en renovatie
 • Stimulering circulaire en biobased economy, duurzame business modellen; samen met stakeholders lokale/regionale strategie uitwerken
 • Eigen bedrijfsvoering en gemeentelijk vastgoed verduurzamen; stadsafval hergebruiken als brandstof
 • Duurzaam/circulair inkopen, ook internationaal; bijscholing inkoopafdeling op duurzaamheid
 • Tegengaan (voedsel)verspilling
 • Afvalinzameling en scheiding, hergebruik, terugdringen restafval, aanpak zwerfvuil
 • Handhaving en voorlichting, gedragsverandering stimuleren
 • Eigen afvalproductie gemeenten terugdringen
 • Actieve voorlichting burgers en bedrijven, natuur- en milieu-educatie verzorgen

Wat kunt u doen?

 • Faciliteren duurzaamheidslabs
 • Partijen verbinden
 • Reststromen en sloopmateriaal inzetten als grondstof, warmtecircuits
 • Duurzame dagen organiseren
 • Deelname aan landelijke acties
 • Steun voor kringloopbedrijven en repair shops
 • Ambitieuze doelen en actieplan voor afvalvermindering en hergebruik, afvalcoaches inzetten, 100-100-100 actie
 • Duurzaam bankieren
 • Papierloos werken
 • MVI-manifest onderschrijven
 • Markt uitdagen tot verduurzaming via aanbesteding
 • Koplopers belonen
 • Bevorderen van eerlijke en duurzame handel:  Eerlijke Winkelroutes, FairTrade gemeente, FSC gemeenten, meedoen aan keteninitatieven

Meer informatie