Global Goal 1 gaat over het halveren van het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, het zorgen voor gelijke toegang tot basisvoorzieningen en gelijke economische rechten en het vergroten van weerbaarheid van mensen in kwetsbare situaties.

EINDE AAN ARMOEDE OVERAL EN IN AL ZIJN VORMEN

Belangrijke taken voor de gemeente

 • Omvang, aard en oorzaken van armoede en ongelijkheid in de gemeente in kaart brengen
 • Kinderarmoede bestrijden
 • Bijstand toekennen
 • Schuldpreventie
 • Schuldhulpverlening
 • Burgers pro-actief informeren over toeslagen waar zij recht op hebben en over beslagvrije voet
 • Maatregelen om woon- en zorgkosten te beperken
 • Inzet en professionalisering sociale wijkteams
 • Maatregelen ter versterking zelfredzaamheid burgers
 • Inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt versterken

Wat kunt u doen?

 • Pilots met integrale aanpak schulden-problematiek en preventie zoals Mobility Mentoring
 • Bieden van alternatieven voor beschermingsbewind; met scholen samenwerken aan schuldpreventie jeugd
 • Collectieve zorgverzekering aanbieden
 • Aanvraag minima-regelingen versimpelen
 • Innovatie wijkteams
 • Experimenteren met basisinkomen
 • Sociaal ondernemerschap stimuleren
 • Met kennis en expertise bijdragen aan internationale samenwerking voor armoedebestrijding

Meer informatie