Global Goal 17 richt zich op effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke samenwerkingsverbanden en op mondiale samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling.

VERSTERKING VAN  MIDDELEN  VOOR DE IMPLEMENTATIE EN REVITALISATIE VAN HET MONDIALE SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Belangrijke taken voor de gemeente

  • Deelname aan (regionale) interbestuurlijke samenwerking  
  • Beschikbaar stellen gemeentelijk duurzaamheidsfonds, subsidies voor innovatie
  • Verbinden van mensen, kennis en geld; ontmoetingsplaatsen creëren
  • Samenwerking binnen en tussen gemeentelijke afdelingen, bijvoorbeeld duurzaamheid en inkoop

Wat kunt u doen?

  • Actief bevorderen samenwerking tussen en met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners
  • Initiatieven van anderen steunen en verbinden; meedoen aan proeftuinen, City Deals/Green Deals
  • Kennisuitwisseling, versterking van (bestuurlijke) capaciteit bij partneroverheden in ontwikkelingslanden en transitielanden; leren van ervaringen elders
  • MVO meenemen in handelsmissie

Meer informatie