Global Goal 14 houdt zich bezig met het tegengaan van verontreiniging veroorzaakt op land, duurzaam beheer kustecosystemen, duurzaam gebruik van maritieme hulpbronnen, en het tegengaan van overbevissing.

BESCHERMING VAN OCEANEN EN ZEE√čN

Belangrijke taken voor de gemeente

  • Rioolbeheer
  • Integraal plan voor aanpak zwerfvuil, plastic
  • Schoonhouden strand/kustgebied
  • Bouwvoorschriften kust, beschermen kustlijn (met Rijk en provincie)

Wat kunt u doen?

  • Actieve samenwerking zoeken om verontreiniging tegen te gaan en duurzaam afvalwaterbeheer te bevorderen
  • Publieksvoorlichting over gebruik van microplastics
  • Inzet kustgemeenten voor schone kust, acties als  Juttersgeluk, lidmaatschap KIMO
  • Bevorderen duurzame visserij
  • Green deal schone stranden en Green deal visserij
  • Internationale samenwerking

Meer informatie