Global goal 5 richt zicht op het stoppen van alle vormen van discriminatie, het tegengaan van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, en het bereiken van volledige en effectieve participatie op alle niveaus van besluitvorming.

BEVORDEREN GENDERGELIJKHEID

Belangrijke taken voor de gemeente

 • (Huiselijk) geweld tegen vrouwen en seksuele exploitatie tegengaan, zorgen voor veilige opvang
 • Bevorderen participatie (laagopgeleide en allochtone) vrouwen op lokale arbeidsmarkt, in maatschappelijke en publieke functies, consultaties
 • Als werkgever: gelijke betaling voor mannen en vrouwen
 • Opties voor parttime werk
 • Zorgen voor evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies
 • Inzet ten behoeve LHBT
 • Maatschappelijk verantwoord inkopen, rekening houdend met arbeidsomstandigheden

Wat kunt u doen?

 • Norm stellen voor percentage vrouwen in leidinggevende functies in de gemeente
 • Bevorderen actieve en evenredige deelname vrouwen in lokale politiek en bestuur
 • Beleid baseren op ‘gender disaggregated data’, in beleid kijken naar verschillende impact op mannen/vrouwen
 • Steun voor kwetsbare groepen (allochtone) vrouwen, inclusief toegang tot anticonceptie
 • ‘Safe Streets Gemeente’
 • Fairtrade gemeente zijn
 • Oog voor positie vrouwen in ontwikkelingslanden in bredere zin

Meer informatie