Grote opgaven vragen meer strategisch vermogen van gemeenten. Hoe kunnen gemeenten in de organisatie het goede gesprek voeren over risico's en kansen? Daarover ging het congres Integraal Risicobeheer, de lessen zijn samengevat in een video.
Making Cities Resilient 2030 (MCR2030) is een wereldwijd initiatief voor het verbeteren van lokale weerbaarheid van gemeenten. U kunt zich aansluiten bij dit initiatief, en samen met andere gemeenten wereldwijd werken aan het vergroten van veiligheid en weerbaarheid van steden.
Publieke waarde in de knel, hoe kom je op het juiste spoor? Dat was het motto van het congres van VNG Risicobeheer op 29 oktober. Het ging over het veelbesproken rapport over publieke waarde van de Rekenkamer Rotterdam. De lessen zijn gevat in een filmpje.
De gemeentelijke organisatie zo inrichten dat alles in het teken staat van het maatschappelijk resultaat. Cultuur en gedrag zijn daarbij zeker zo belangrijk als regels en targets. Dat is een van de lessen van het congres Publieke Waarde in de knel van VNG Risicobeheer van 29 oktober.
Risicomanagement is als het leven zelf. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer vergelijkt in zijn nieuwe blog het rijden op een speed-pedelec met het managen van een gemeente.
Goed inspelen op de risico’s van morgen met maatregelen waar de stad meteen beter van wordt. Dat is 1 van de aspecten van resilience: werken aan een veerkrachtige wendbare gemeente en lokale gemeenschap.
De gemeente Zevenaar heeft samen met de gemeenteraad besloten om dit jaar geen kadernota te presenteren. De coronacrisis brengt zoveel onzekerheid dat nog geen verantwoorde beleidskeuzes zijn te maken, zegt de gemeente.
Beter aansluiten op de gemeentelijke markt als verzekeraar of schade-expert, hoe doet u dat? Het is een markt in beweging; integraal risicomanagement wordt in gemeenten in rap tempo een volwassen tak van sport. Het Schademagazine interviewde Edwin Toren van VNG Risicobeheer hierover.