Nieuws
Het financieel ravijn van 2026 werpt z’n schaduw vooruit. Dit bleek in het webinar ‘Op weg naar het ravijn, spanningen en perspectieven in gemeenten’, georganiseerd door het RPO (Risico Platform Overheden). Meerjarige contracten of subsidies komen nu al in het gedrang, zeggen deelnemers van gemeenten.
De eerste kennis- en netwerkbijeenkomst van het RPO (Risico Platform Overheden) van dit jaar stond in het teken van AI. Kunnen gemeenten het toepassen? Kan dit op verantwoorde wijze? ‘Eén ding is zeker, negeren kan niet,’ zegt spreker Kees van den Tempel.
In control raken op het terrein van informatieveiligheid en privacy. Hoe organiseren gemeenten dit? In RPO-verband wisselden controllers, strategen en CISO’s ervaringen uit bij een kennisbijeenkomst in de gemeente West Betuwe.
Prikkelen en uitdagen tot een kritische blik op de praktijk van risicomanagement en control in gemeenten. Dat was de bedoeling van het RPO Congres Grenzen aan Uitvoerbaarheid op 9 november in Apeldoorn.
Dezelfde woorden betekenen in verschillende gemeenten soms iets heel anders. Dat ontdekte Chris Ravensbergen, directeur van VNG Risicobeheer, bij zijn promotieonderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer. Samen met de gemeente Apeldoorn maakte VNG Risicobeheer een boekje over eenduidige risicotaal.
Tobias Geelhoed, concerncontroller van Reimerswaal, is de winnaar van de eerste RPO-award. Het is een onderscheiding van het RPO (Risico Platform Overheden) voor een scriptie of een proefschrift dat bijdraagt aan verbetering of vernieuwing van risicomanagement in gemeenten.
Niet iedereen in de straat hoeft een ladder te hebben, die leen je van elkaar. Net als een grote kruiwagen of een 'hondje' om zware meubels te verplaatsen. Overal hebben mensen burenapps waarin ze dingen delen en uitlenen. Kan zoiets ook voor de risicomanagers en controllers van gemeenten?
Hoe kan regionale samenwerking bijdragen aan toekomstgericht werken in gemeenten? Daarover ging de kennisbijeenkomst van de Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten op 16 mei. De inzichten zijn samengevat in een artikel.
Wat is vanuit het perspectief van concerncontrol belangrijk in de Hervormingsagenda Jeugd? Een groepje leden van het Risico Platform Overheden (RPO) verdiepte zich erin en deelde de kennis bij de RPO-bijeenkomst van eind juni in Zevenaar.