Tobias Geelhoed, concerncontroller van Reimerswaal, is de winnaar van de eerste RPO-award. Het is een onderscheiding van het RPO (Risico Platform Overheden) voor een scriptie of een proefschrift dat bijdraagt aan verbetering of vernieuwing van risicomanagement in gemeenten. 

Juryvoorzitter Jeroen van Veen (concerncontroller van Weert) reikte de award uit op het RPO Congres. Geelhoed onderzocht in het kader van zijn opleiding tot registercontroller, het sociaal domein in Reimerswaal (2021). Het beeld was dat er in de Wmo, de Participatiewet en op de Jeugdwet een flink tekort was. Maar concernbreed overstijgen de baten de lasten. Is er dan een financieel probleem? Geelhoed vraagt zich af of het ene domein geld mag kosten, wanneer het andere geld overhoudt. 

Tekort is consequentie

Voor het onderzoek sprak hij met interne en externe stakeholders die in het sociaal domein van Reimerswaal werken. Op basis daarvan kwam hij tot de conclusie dat het financieel tekort niet het probleem is, maar een consequentie van andere problemen: de organisatie van het werkveld, gebrek aan visie, eilandvorming, doorgeslagen marktwerking, ruis over wie waarvoor verantwoordelijk is, de afbouw van zorgvormen in combinatie met demografische ontwikkelen etc.. Daar is beter aan te werken dan aan een financieel tekort.

Rol concerncontroller

Tobias ziet voor concerncontrollers een belangrijke rol. ‘Je moet vragen stellen die aanzetten tot nadenken over risico’s en eventueel aanwezige tunnelvisie. Een concerncontroller heeft vaak een breder perspectief en kan vanuit dat perspectief heel behulpzaam zijn.’ 

Lessen

Dit zijn volgens Geelhoed de belangrijkste lessen uit zijn scriptie:

  • Onderzoek wat het echte probleem is 

  • Probleem mag complex zijn, de oplossing moet simpel zijn (als de wet te breed is, moet je het zelf minder breed maken)

  • Niet vergeten om naar het grote geheel te kijken

Meer informatie