Gemeenten kunnen meer van elkaar leren op het terrein van risicomanagement en het sturen en verantwoorden, gericht op maatschappelijke effecten.
VNG Risicobeheer stopt met het advies en beheer van de APPA-overlijdensrisicobeheerverzekering. Het contract met Zwitserleven Pensioen Advies loopt af op 1 januari 2021. Gemeenten kunnen de verzekering wel voortzetten.
Risicomanagement is als het leven zelf. Directeur Chris Ravensbergen van VNG Risicobeheer vergelijkt in zijn nieuwe blog het rijden op een speed-pedelec met het managen van een gemeente.
De VNG heeft het nieuwe collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Alle Nederlandse gemeenten vallen onder het collectieve contract, behalve Amsterdam en Den Haag.
Scenariodenken wordt wereldwijd toegepast door overheden, organisaties en bedrijven om proactief te kunnen handelen en om te kunnen gaan met onzekerheid en dynamiek in de buitenwereld. In het trainingsaanbod van VNG Connect zit nu ook een Masterclass scenariodenken.
Goed inspelen op de risico’s van morgen met maatregelen waar de stad meteen beter van wordt. Dat is 1 van de aspecten van resilience: werken aan een veerkrachtige wendbare gemeente en lokale gemeenschap.
Brandveiligheid is vaak onderbelicht bij het aanleggen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Dit geldt ook voor brandgevaar door laadpalen. Geregeld lukt het daardoor niet om een gemeentelijk gebouw zonder meer te verzekeren tegen brand.
Scenarioplanning is een methode om grip te krijgen op kansen, risico’s en onzekerheden in de toekomst. VNG Risicobeheer wil samen met gemeenten en het VNG-bureau een set metascenario’s maken over de impact van corona die alle gemeenten kunnen gebruiken.
De gemeente Zevenaar heeft samen met de gemeenteraad besloten om dit jaar geen kadernota te presenteren. De coronacrisis brengt zoveel onzekerheid dat nog geen verantwoorde beleidskeuzes zijn te maken, zegt de gemeente.
In de schoolvakantie is er extra risico op brand en vandalisme rond schoolgebouwen. Risicomanagers en beheerders van schoolgebouwen kunnen maatregelen nemen om de kans dat het gebeurt te verkleinen.