Nieuws
Meer aansluiten bij de leefwereld. Waar nodig beargumenteerd afwijken van regels om een beter resultaat te bereiken. In de gemeentelijke organisatie een moreel kompas ontwikkelen om verantwoord en rechtmatig te werken volgens de Bedoeling.
Waarom mislukken projecten? De faalpatronen van eerdere mislukkingen vormen een bron van kennis voor controllers en risicomanagers. Dat was de boodschap van de bijeenkomst van het Risico Platform Overheden (RPO) over ‘Briljante Mislukkingen’, op 9 februari.
Samen een visie schrijven is een prima manier om in de gemeente het gesprek over de toekomst op gang te brengen en een kans om verbindingen te leggen tussen verschillende afdelingen en met partijen in de samenleving. Wat komt erbij kijken? De Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten schreef een artikel.
Verzekeringsambtenaren vragen zich af of gemeenten zich moet verzekeren tegen cybercrime. De premies zijn hoog en de voorwaarden niet gunstig. Volgens de IBD is preventie de beste verzekering. Daarnaast moeten de CISO, FG en PO goed samenwerken en moeten medewerkers zich bewust zijn van de risico's.
Grote opgaven vragen meer strategisch vermogen van gemeenten. Hoe kunnen gemeenten in de organisatie het goede gesprek voeren over risico's en kansen? Daarover ging het congres Integraal Risicobeheer, de lessen zijn samengevat in een video.
Werken volgens de Bedoeling is mooi, maar wat is dan de Bedoeling? Wat is een goede werkwijze voor wie afwijkt van regels als maatwerk nodig is? Veel discussie in de laatste bijeenkomst van het leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Volgend jaar komt er een nieuw leernetwerk.
10 gemeenten deden dit jaar mee aan het Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Ze delen ervaringen en krijgen inspiratie van sprekers die hun eigen organisaties veranderden. Volgend jaar wordt een nieuw Leernetwerk gestart. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Doen wat helpt, in plaats van doen wat hoort. Dat was de rode draad in de voorlaatste bijeenkomst van het VNG-leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Het leernetwerk krijgt een vervolg; Volgend jaar kan een nieuwe groep gemeenten meedoen.
Hoe kan de ambtelijke organisatie gemeentebestuurders meer inzicht geven in de risico’s die de gemeente loopt? En zo bijdragen aan meer objectieve besluitvorming? Het VNG-leernetwerk Toekomstgerichte gemeenten schreef er een artikel over.
Concerncontrollers, strategen en directeuren Financiën van gemeenten ontmoetten elkaar op de zomerbijeenkomst van het RPO, het Risico Platform Overheden op 30 juni, om te sparren met collega’s en expertise van alle gemeenten bij elkaar brengen.