Nieuws
Prikkelen en uitdagen tot een kritische blik op de praktijk van risicomanagement en control in gemeenten. Dat was de bedoeling van het RPO Congres Grenzen aan Uitvoerbaarheid op 9 november in Apeldoorn.
Dezelfde woorden betekenen in verschillende gemeenten soms iets heel anders. Dat ontdekte Chris Ravensbergen, directeur van VNG Risicobeheer, bij zijn promotieonderzoek naar gemeentelijk vastgoedbeheer. Samen met de gemeente Apeldoorn maakte VNG Risicobeheer een boekje over eenduidige risicotaal.
Tobias Geelhoed, concerncontroller van Reimerswaal, is de winnaar van de eerste RPO-award. Het is een onderscheiding van het RPO (Risico Platform Overheden) voor een scriptie of een proefschrift dat bijdraagt aan verbetering of vernieuwing van risicomanagement in gemeenten.
De verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille brengt nieuwe risico’s met zich mee. Hoe daarmee om te gaan? Dat was het thema van een goedbezochte bijeenkomst van de Expertgroep Verzekeringsmedewerkers Overheden (EVO) in samenwerking met de gemeente Apeldoorn op 26 september.
Niet iedereen in de straat hoeft een ladder te hebben, die leen je van elkaar. Net als een grote kruiwagen of een 'hondje' om zware meubels te verplaatsen. Overal hebben mensen burenapps waarin ze dingen delen en uitlenen. Kan zoiets ook voor de risicomanagers en controllers van gemeenten?
Een ambitieus collegeakkoord en beperkte financiële middelen, zoals meer kleine gemeenten. De gemeentelijke organisatie op Terschelling heeft veel werk en een uitdaging om alle taken uit te voeren met de beperkte menskracht.
Hoe kan regionale samenwerking bijdragen aan toekomstgericht werken in gemeenten? Daarover ging de kennisbijeenkomst van de Werkgroep Toekomstgerichte Gemeenten op 16 mei. De inzichten zijn samengevat in een artikel.
Wat is vanuit het perspectief van concerncontrol belangrijk in de Hervormingsagenda Jeugd? Een groepje leden van het Risico Platform Overheden (RPO) verdiepte zich erin en deelde de kennis bij de RPO-bijeenkomst van eind juni in Zevenaar.
Meer aansluiten bij de leefwereld. Waar nodig beargumenteerd afwijken van regels om een beter resultaat te bereiken. In de gemeentelijke organisatie een moreel kompas ontwikkelen om verantwoord en rechtmatig te werken volgens de Bedoeling.