De rol van gemeenten is veranderd. Van uitvoerder van regelingen, naar regievoerder in ruimtelijke en sociale vraagstukken. Hoe kan de gemeente de omslag maken naar opgavegericht werken? Hoe doen anderen het? Doe mee aan het Leernetwerk Werken vanuit de bedoeling.
Elke gemeente heeft te maken met verbonden partijen. De invloed die ze erop kunnen uitoefenen, verschilt per partij. Hoe krijgt de gemeentelijke controller grip op de financiën en de risicobeheersing van verbonden partijen? De gemeente Arnhem ontwikkelde een instrument: het risicokompas.
Plannen maken voor herstel na corona en de schade van de crisis repareren. Gestructureerd nadenken over de doelen voor de langere termijn. Onder gemeenten is veel belangstelling voor scenarioplanning, gebaseerd op ramingen van het CPB.
Wat gebeurt er in een gemeente als opeens alle data weg zijn? Het gebeurde in de gemeente Hof van Twente na een hack, begin december vorig jaar. Concerncontroller Richard Klein Tank deelt het verhaal van zijn gemeente in het laatste RPO Journaal.
De Vereniging voor Bestuurskunde (VB) en VNG Risicobeheer worden strategische partners. De samenwerking is gericht op het uitwisselen van kennis en netwerken.
Mouwen opstropen voor herstel na corona; gemeenten staat straks heel wat te doen. Het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB geeft aanknopingspunten voor het maken van beleid en plannen. Voor het werken met het CEP is nu een gemeentelijke bijsluiter beschikbaar.
Hoe kan een gemeente het Centraal Economisch Plan (CEP) van het CPB vertalen naar haar begroting en beleidsplannen? VNG Risicobeheer ontwikkelt samen met andere partijen een bijsluiter op het CEP voor gemeenten.
De verzekeringsmarkt verhardt. Het aantal verzekeraars neemt af, de premies stijgen en de dekkingen verminderen. Wat kunnen gemeenten en veiligheidsregio’s daar tegenoverstellen? De veiligheidsregio’s en VNG Risicobeheer gaan samenwerken om dit te onderzoeken.
Digitalisering brengt kansen maar ook risico’s. Zoals (opnieuw) blijkt uit recente voorvallen in de gemeente Hof van Twente en bij de GGD. Hoe kunnen gemeenten goed omgaan met deze risico’s? Dat is het thema van de volgende editie van het RPO Journaal.
Met de komst van synthetische media kan iedereen eenvoudig filmpjes manipuleren en verspreiden. De 'waarheidscrisis' verdiept zich. Wat betekent dit voor gemeenten en lokale gemeenschappen?