Samen met alle gemeenten verzekeringspremies verlagen en veiligheid verhogen. Dat is het doel van het nog op te richten Risicobeheerfonds. Alleen al voor de gebouwenverzekering levert dit fonds voor gemeenten een gezamenlijke premiebesparing op van indicatief meer dan € 100 miljoen per jaar. 

Het initiatief Risicobeheerfonds is van belang uit het oogpunt van kostenbesparing en risicobeheersing. Het collectief organiseren van verzekeren en risicomanagement gaat gemeenten ontzorgen. Meer samendoen past in de VNG Verenigingsvisie 2030.

3 onderdelen

Het plan voor het Risicobeheerfonds bestaat uit 3 onderdelen:

  • Risicolabels: Het risicolabel geeft per risicothema, bijvoorbeeld gebouwen, inzicht in het risiconiveau (A, B, C, D, E). Met het risicolabel van alle gebouwen van gemeenten en een landelijke Risicoscorekaart krijgen gemeenten inzicht in de veiligheid c.q. risico’s van alle gemeentelijke gebouwen. Zo werkt dit straks ook met andere risicothema’s, bijvoorbeeld dataveiligheid. 
  • Risicoadvies: VNG Risicoadviseurs adviseren hoe gebouwen of andere risicothema’s een gunstiger risicolabel kunnen krijgen door risicobeperkende maatregelen. Een gunstiger label levert een lagere premie op. De adviseurs zijn onderdeel van een landelijk kennisnetwerk, zo delen gemeenten kennis. 
  • Verzekeren: Een eigen verzekeraar van de VNG en gemeenten. De schadeverzekeringen van VNG Risicobeheerfonds NV beschermen gemeenten tegen calamiteiten. Voor alle gemeenten gelden gelijke premiepromillages voor gelijke risicolabels binnen een risicothema.

Standpunt VNG-bestuur

Het VNG-bestuur is enthousiast over het Risicobeheerfonds en vindt draagvlak bij gemeenten van groot belang. Ook vindt het VNG-bestuur het belangrijk dat er verdieping plaatsvindt op de voordelen en risico’s van het plan. Om de gezamenlijke opgave zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren onderzoeken we de aanpak samen met gemeenten. 

Wat kan uw gemeente doen?

Meer informatie

Vergaderstuk ALV 26 juni 2024 over het initiatief VNG Risicobeheerfonds (pdf, 161 kB)