Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? Hoe groot is dan de schade? Kunt u iets doen om een risico voor te zijn? Of kunt u het risico accepteren? Gemeenten kunnen bij de VNG terecht voor onder meer een analyse van de verzekeringsportefeuille, advies over de aanbesteding van verzekeringsproducten en kennis over verzekeringen.

Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden

VNG werkt aan het ‘volwassenheidsmodel’, een samenhangend stelsel van stappen om verzekeringsmanagement bij (lagere) overheden op een hoger plan te brengen. Dit doen we samen met gemeenten in de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO). De kern is een omslag van polisdenken naar risicodenken. Aan de Expertgroep kunnen alleen mensen meedoen die werken bij een gemeente. Andere geïnteresseerden worden niet toegelaten.

Verzekeringsproducten

Van collectieve evenementen verzekering tot rechtsbijstandverzekering voor ambtenaren. Op deze pagina vindt u een overzicht van verzekeringsproducten die interessant zijn voor gemeenten en hun werknemers.