Hoe groot is de kans dat een risico zich voordoet? Hoe groot is dan de schade? Kunt u iets doen om een risico voor te zijn? Of kunt u het risico accepteren? Gemeenten kunnen bij de VNG terecht voor onder meer een analyse van de verzekeringsportefeuille, advies over de aanbesteding van verzekeringsproducten en kennis over verzekeringen.

Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden

VNG werkt aan het ‘volwassenheidsmodel’, een samenhangend stelsel van stappen om verzekeringsmanagement bij (lagere) overheden op een hoger plan te brengen. Dit doen we samen met gemeenten in de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden (EVO). De kern is een omslag van polisdenken naar risicodenken. Aan de Expertgroep kunnen alleen mensen meedoen die werken bij een gemeente. Andere geïnteresseerden worden niet toegelaten.

Meer informatie over de Expertgroep Verzekeringsmanagement Overheden

Verzekeringsproducten

Reparatie

Van collectieve evenementen verzekering tot rechtsbijstandverzekering voor ambtenaren. Op deze pagina vindt u een overzicht van verzekeringsproducten die interessant zijn voor gemeenten en hun werknemers. 

Bekijk alle verzekeringsproducten

Opleiding voor doelmatiger verzekeren in gemeenten

VNG Risicobeheer en de Haagse Hogeschool zetten samen een leergang op voor verzekeringsambtenaren van gemeenten en Veiligheidsregio’s: het Verzekeringslab. De opleiding verbindt de theorie van risicomanagement met het praktisch beheer van de verzekeringsportefeuille. Deelnemers leren verzekeringsmanagement te voeren, ze kunnen risico’s analyseren, een risicoprofiel maken en dit vertalen naar beleid. De leergang is gebaseerd op casuïstiek van de deelnemers zelf. Het Verzekeringslab past in het streven van VNG Risicobeheer om de beroepspraktijk te verbeteren.

Meer informatie over het lesprogramma (pdf, 90 kB)