Privé ambtenaren: collectieve zorgverzekering

Voor alle gemeente-ambtenaren, raadsleden, collegeleden en trendvolgers heeft VNG Risicobeheer een collectiviteit georganiseerd.


College beschermingspolis

Burgers roepen bestuurders en ambtenaren steeds vaker persoonlijk ter verantwoording als zij andere dan gewenste besluiten nemen. Daarom heeft VNG Risicobeheer een nieuwe verzekering ontwikkeld, die hiervoor bescherming biedt: de collegebeschermingspolis.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering bestuurders

Als een bestuurder arbeidsongeschikt raakt, moet de gemeente zelf de kosten dragen, ook voor de vervanging. De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt dit risico. 


Privéverzekering ambtenaren

Aon biedt gemeenteambtenaren een concurrerende privéverzekering met korting op de premie. De verzekering is vooral concurrerend in het pakket Volledig Casco.


Rechtsbijstandsverzekering ambtenaren

Een ambtenaar die zijn taken niet goed uitvoert, kan daarvoor worden vervolgd. In dit geval dekt een rechtsbijstandsverzekering de juridische ondersteuning.


Praktijkervaringsplekpolis

Een praktijkervaringsplek is een opstapje naar de arbeidsmarkt voor mensen in de bijstand. Met een praktijkervaringsplekpolis zijn voor alle praktijkervaringsplaatsen ongevallen en aansprakelijkheid verzekerd.


Vrijwilligersverzekering

De vrijwilligersverzekering verzekert in één keer alle vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente, zoals vrijwilligers bij sportverenigingen.


Collectieve evenementen verzekering

Het in goede banen leiden van evenementen is een verantwoordelijkheid van gemeenten. Eventuele schade is te beperken met de Collectieve evenementen verzekering. De verzekering is gericht op kleinere evenementen tot 2.500 bezoekers.