VTH Netwerkbijeenkomsten

Op dinsdag 6 juni 2023 vond de VTH Netwerkbijeenkomst plaats over wettelijk verplichte communicatie bij vergunningverlening, meldingen en informatieplichten.

In het VTH-proces moet u als bevoegd gezag op diverse momenten communiceren richting initiatiefnemers, belanghebbenden of het bredere publiek. Denk bijvoorbeeld aan ontvangstbevestigingen of de bekendmaking van een besluit. De komst van de Omgevingswet en wijzigingen in de Awb en de Bekendmakingswet zorgen voor een aantal veranderingen op dit vlak. Veel gemeenten hebben hier vragen over. Wij hebben daarom een overzicht samengesteld van de wettelijk verplichte communicatiemomenten bij de vergunningverlening, meldingen en informatieplichten.

In de netwerkbijeenkomst zijn sprekers Sandra Anzion (jurist | VNG) en Paul Jansen (informatie architect | VNG) nader ingegaan op de achtergronden en het gebruik van deze overzichten.

Meer informatie