VTH Netwerkbijeenkomsten

Op het gebied van bouwen gaat er met de Omgevingswet en de Wkb veel veranderen voor initiatiefnemers, bouwpraktijken en gemeenten. Een belangrijke verandering is dat voor een groot aantal bouwactiviteiten het niet langer de gemeente is die de vergunning verleent maar dat er een kwaliteitsborger moeten worden ingeschakeld voor het doen van de bouwtechnische toets.

Van gemeenten vraagt dit een verandering van rol en proces vanaf het initiatief tot en met de realisatie van het bouwwerk. Veel betrokken medewerkers hebben al kennis opgedaan over de Wkb, maar hebben nog niet altijd scherp in beeld wat dit betekent voor het vergunningproces. Het beproeven of alle Wkb-procesonderdelen werken zoals bedoeld, is van belang om zoveel mogelijk ongewenste situaties op voorhand te herkennen.     

De Wkb sessies zijn gehouden op 22 september, 13 oktober en 10 november (inhoudelijk gelijk).     

Download hier de presentatie of bekijk de sessie van 13 oktober terug: