VTH Netwerkbijeenkomsten

Op 10 mei 2023 vond de VTH Netwerkbijeenkomst plaats over het rijk als samenwerkingspartner bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Sprekers tijdens deze sessie waren Jos Dolstra (Team Veranderopgave Rijk), Alexander Hermanns (Team Veranderopgave Rijk) en Kitty van de Wall (Rijkswaterstaat). Zij gingen in op de volgende onderwerpen:

  • De verschillende rollen die diverse rijkspartners kunnen hebben bij meervoudige vergunningen, meldingen en toezicht en handhaving.
  • Op welke wijze deze rijkspartijen betrokken kunnen of moeten worden.  En wat van hen verwacht mag worden bij het initiatievenproces, het behandelen van verzoeken en toezicht en handhaving. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de rol in het initiatievenproces, de manier om in contact te komen en doorlooptijden van de rijkspartners.
  • Wat de rijkspartners van gemeenten verwachten
  • Ervaringen uit regionale sessies met rijkspartners, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen en provincies.
  • Tips om gerelateerde verzoeken (o.a. bij andere bestuurslagen) te raadplegen via een filter. Eerder hebben we in het netwerk al een keer de ‘TAM gerelateerde verzoeken’ laten zien. Deze is weer wat verder doorontwikkeld.

Meer informatie