In de handreiking communicatie Omgevingswet vindt u hulpmiddelen en praktische voorbeelden voor de communicatie over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Aan de orde komen:

Dit is de eerste versie van de handreiking. In deze versie hebben we vooral bestaand materiaal bijeengebracht. We vullen de handreiking de komende periode verder aan met nieuwe hulpmiddelen en voorbeelden en ook nieuwe onderwerpen.

Prioriteiten stellen

De invoering van de Omgevingswet en de Wkb is een transitie. De ontwikkeling gaat na inwerkingtreding door en dat zal in veel gemeenten ook gelden voor de communicatiemiddelen. Het is goed om hiervoor een tijdpad te bepalen en prioriteiten en ambitieniveaus vast te stellen. Hoe dit eruit ziet zal per gemeente verschillen. Enkele handvatten voor uw afwegingen:

  • Houd rekening met veelgevraagde onderwerpen in uw gemeente. Heeft uw gemeente bijvoorbeeld veel monumenten? Geef dit dan prioriteit bij het ontwikkelen van de communicatiemiddelen.
  • Maak slimme combinaties van werkzaamheden. Wilt u bijvoorbeeld aanpassingen doen aan de website om de klantreis in het fysieke domein te verbeteren? En zijn er komende periode ook plannen voor vernieuwing van de hele gemeentelijke website? Overweeg dan om beide projecten te combineren.
  • Zet extra dienstverlening in op zwakke punten. Zijn er bij inwerkingtreding bijvoorbeeld VTH-standaardbrieven waarvan de leesbaarheid nog verbetering behoeft? Zorg dan dat het klantcontactcentrum juist vragen over deze brieven goed kan beantwoorden.

Belangrijke bronnen voor informatie en ondersteuning

Als communicatieadviseur is het van belang om op de hoogte te zijn van de inhoudelijke en procesmatige veranderingen en de wijze van invoeren van de Omgevingswet. Bij de volgende organisaties vindt u inhoudelijke informatie over de wet en ondersteuning bij de invoering:

  • Inhoudelijke informatie over de Omgevingswet vindt u bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)
  • Praktische ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet vindt u bij het interbestuurlijke programma Aan de Slag met de Omgevingswet
  • Praktische ondersteuning bij de invoering van de Omgevingswet specifiek voor gemeenten vindt u bij de VNG.

De weg kwijt in de begrippen van de Omgevingswet? Check dan de Begrippenlijst regelgeving leefomgeving (iplo.nl)

Toolkit Omgevingswet

Met de Toolkit Omgevingswet ondersteunt het programma Aan de slag communicatieadviseurs bij overheden, het georganiseerd bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de communicatie naar hun doelgroepen. De toolkit bevat onder meer:

  • Voorbeeldteksten en beeldmateriaal (bijvoorbeeld animaties) die u kunt downloaden, eventueel bewerken, en gebruiken voor uw eigen communicatiemiddelen (zoek via het filter van de toolkit)
  • Inspirerende voorbeelden van communicatie over de Omgevingswet door o.a. gemeenten (zoek via het filter van de toolkit)

Ga naar de Toolkit Omgevingswet

Laat van u horen

Heeft u behoefte aan meer tips, tools en praktische voorbeelden over communicatie over de Omgevingswet en de Wkb? Of wilt u uw eigen ervaringen of voorbeelden via deze handreiking delen met andere gemeenten? Dan horen we graag van u! Neem contact op via omgevingswet@vng.nl o.v.v. communicatie Omgevingswet.