Op dinsdag 26 maart vond een verdiepende sessie plaats voor communicatieadviseurs. Deze keer stond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, oftewel de Wkb, centraal. En in het bijzonder het thema Transitiecommunicatie Wkb.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is een zeer complexe stelselwijziging en is sinds 1 januari 2024 van kracht, samen met de Omgevingswet, althans voor een deel (nieuwbouw GK1). De Wkb gaat namelijk gefaseerd in werking de komende jaren. 

Casper van Busschbach (projectleider implementatie Wkb) en Joey Vermijs (communicatieadviseur Wkb) nemen u mee in de ontwikkelingen rondom deze wet. In specifiek wordt er ingegaan op de transitiefase waarin de Wkb zich momenteel bevindt, waarin nog diverse deelimplementaties zullen gaan plaatsvinden en wat dit betekent voor de gemeentelijke communicatie, zowel intern als extern.

In de presentatie (Pdf, 2,95 MB) vindt u alle relevantie informatie terug, met een tal van links naar handige pagina's met meer informatie en producten die u kunnen helpen. 

Zoals voorgaande sessies is deze sessie ook opgenomen, hieronder kunt u deze terugkijken. 
 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze sessie? Dan kunt u contact opnemen met het team Wkb via wkb@vng.nl o.v.v. Netwerksessie Wkb Communicatieadviseurs.