De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft veel impact op de VTH-processen. De VNG krijgt veel vragen over de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven. Daarom hebben we in samenwerking met Wabo Advies Vaassen BV standaardbrieven beschikbaar gesteld voor de afhandeling van diverse meldingen vanuit de Wkb.