In deze toolboxen vindt u de informatie die u nodig heeft om als gemeente aan de slag te gaan met de implementatie van de Wkb. Van impactanalyse tot aan het opstarten en uitvoeren van proefprojecten.

Toolbox impact op gemeenten

In deze toolbox vindt u informatie over de impact van de Wkb op gemeenten.

Toolbox processen

In deze toolbox vindt u informatie over gemeentelijke processen en de Wkb.

Formulieren

Bij de Stichting IBK vindt u de formulieren die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van proefprojecten. Deze formulieren komen overeen met de formulieren die uiteindelijk in het nieuwe omgevingsloket worden opgenomen. U kunt ze met een pdf-programma invullen.

Toolbox proefprojecten

In deze toolbox vindt u informatie over (het opstarten) van proefprojecten.