De VNG doorloopt in een pilot met enkele gemeenten het proces van de inrichting van het Omgevingsloket voor de Wkb. De ervaringen uit deze zogenoemde werkplaatsen worden zoveel mogelijk generiek gemaakt en gebruikt om ook andere gemeenten op weg te helpen. De verwachting is dat deze informatie begin 2022 beschikbaar komt.

In de werkplaatsen doorlopen we de meldingen en informatieplichten in het Omgevingsloket aan de hand van diverse varianten. Op basis van de opbrengsten uit de pilots worden de varianten indien nodig aangepast. 

Voordat deze ervaringen breed gedeeld worden, kunnen gemeenten al aan de slag met hun processen op basis van het VTH selfassessment. Hiervoor wordt binnenkort een Wkb-variant uitgerold.