Een ambassadeursnetwerk bestaat uit een ambassadeursgemeente, een aantal omringende gemeente, aannemers en kwaliteitsborgers. De taak van de ambassadeursnetwerken is het opstarten van proefprojecten, verdeeld over verschillende soorten gebouwen binnen gevolgklasse 1. In de netwerken wisselen zij kennis en ervaring over de proefprojecten uit. Omliggende gemeenten en andere geïnteresseerden kijken mee bij de proefprojecten en starten waar ze ook zelf met nieuwe proefprojecten aan de slag gaan.

Om het belang te benadrukken en nog meer partijen in staat te stellen zich voor te bereiden door een proefproject stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken, samen met de VNG, per januari 2023 een stimuleringsregeling (STIPP) beschikbaar. De regeling biedt ondersteuning in de vorm van voorlichting, hulp bij het starten van een project en een financiële tegemoetkoming.

Let op: Per 15 april 2024 is de mogelijkheid om STIPP-bijdrage alleen nog maar geldig voor een verbouw-initiatief.

De kennis en ervaring die binnen deze proefprojecten wordt opgedaan, wordt breed gedeeld met alle gemeenten in Nederland. De netwerken komen regulier bij elkaar om ervaringen te bespreken en nieuwe proefprojecten te initiëren.

In de volgende gemeenten is het netwerk actief:

 • Zwolle
 • Rotterdam
 • Almere
 • Zaanstad
 • Haaglanden
 • Alphen aan den Rijn
 • Den Bosch
 • Uden
 • Heerenveen
 • Twente
 • Nijmegen
 • Emmen
 • Noord-Veluwe
 • Zeeland
 • Groningen
 • Limburg
 • Peelgemeenten

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij een van de ambassadeursgemeenten of via wkb@vng.nl.