Organisatie
Regio IJsselland
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2022

Omschrijving

Standaardbrieven (voorbeeldbrieven) voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet, opgesteld door regio IJsselland.

Overzicht van de brieven

Vooroverleg:

 1. Brief ontvangstbevestiging vooroverleg (batch #3)
 2. Brief afhandeling vooroverleg (batch #3)

Omgevingsvergunning:

 1. Brief ontvangstbevestiging (batch #1)
 2. Brief verzoek om aanvulling (batch #2)
 3. Brief verzoek om aanpassing (batch #2)
 4. Brief in behandeling nemen (batch #1)
 5. Besluit buiten behandeling stellen (batch #2)
 6. Besluit verlengen beslistermijn (batch #2) 
 7. Brief opschorten beslistermijn (batch #2) 
 8. Brief intrekken aanvraag (batch #2)
 9. Besluit project vergunningvrij (batch #2)
 10. Omgevingsvergunning (batch #4)

Toezicht en handhaving:

 1. Besluit last onder dwangsom (batch #1)
 2. Brief ambtelijke waarschuwing (batch #1)
 3. Brief afhandeling klacht naar melder (batch #3)
 4. Brief controle energie niet akkoord (batch #3)
 5. Brief hercontrole energie PVA niet akkoord (batch #3)
 6. Brief controle informatieplicht energiebesparing (batch #3)

Upload historie

De brieven verschijnen in batches. De historie is als volgt:

 • Batch 4: juli 2022
 • Batch 3: februari 2022
 • Batch 1 en 2: 2021

In voorbereiding

Op dit moment werkt regio IJsselland, in samenspraak met de VNG, aan de volgende brieven:

 1. Een revisie van de al beschikbaar gestelde VTH-standaardbrieven waarin Wkb teksten staan
 2. Een set nieuwe Wkb-standaardbrieven
 3. Een set nieuwe VTH-standaardbrieven die geen directe link met de Wkb hebben

Disclaimer

De standaardbrieven zijn specifiek gericht op de situatie en de mensen van de regio IJsselland. Er zijn dus beleid-, schrijfstijl-, schrijfniveau- en overige keuzes (bv. opsomming wetsartikelen onder aan de brief) gemaakt voor de regio IJsselland. Neem de brieven dus nooit direct over, maar maak een eigen vertaling voor gebruik bij uw organisatie. Verder wordt de impact van de Omgevingswet nog verder verkend. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van pilotprojecten Wkb. Het kan zijn dat de brieven nog op onderdelen moeten worden aangepast.

Meer informatie

Op de pagina VTH-standaardbrieven van de Handreiking communicatie Omgevingswet vindt u uitgebreide informatie over de totstandkoming van de VTH-brieven van regio IJsselland.

Vragen

Heeft u vragen over de VTH-standaardbrieven? Neem dan contact met ons op via omgevingswet@vng.nl o.v.v. VTH-standaardbrieven

Ook uw eigen VTH-standaardbrieven voor de Omgevingswet en tips, tricks en ervaringen met het opstellen van standaardbrieven zijn van harte welkom! U heeft voordeel van standaardbrieven van regio IJsselland. Omgekeerd kunnen aanbieders als de regio IJsselland er op deze manier ook weer hun voordeel van hebben. Tips, tricks en eigen ervaringen zijn dan ook meer dan welkom en kunt u mailen naar omgevingswet@vng.nl.