Wilt u meer weten over het nut en de noodzaak van proefprojecten? Of bent u benieuwd naar de eerste ervaringen? Lees dan onderstaande interviews. 


Disclaimer: de interviews zijn bedoeld ter inspiratie. Het is mogelijk dat er informatie te lezen valt, die ten tijde van publicatie feitelijk kloppend was maar met de kennis van nu achterhaald is.