Rotterdam is klaar om met proefprojecten voor gevolgklasse 1 te starten en maakt zich op voor de implementatie van de Wkb. Dick Bezemer pakt het projectmatig aan en dat kan hij alle gemeenten aanraden. 'De Wkb is te groot om er even bij te doen,' zegt hij. Van de coronacrisis heeft zijn team geen last. 'In tegendeel, nu we allemaal thuis werken, gaat het alleen maar sneller. Ik moet mijn mensen alleen maar afremmen, anders werken ze almaar door.' Een gesprek via de beeldtelefoon vanaf de zolderkamer van zijn huis.

Dick Bezemer is oorspronkelijk constructeur. 'Rotterdam is een prachtige stad om voor te werken, ik ben trots op mijn stad', begint Dick. 'Ik ben teamleider in het managementteam van Bouw en Woningtoezicht. Een team van technische mensen, die gaan onder andere over constructies. Iets  wat ik vroeger ook deed.'

'Ik ben ook voorzitter van het Centraal Overleg van Bouwconstructies van Bouw en Woningtoezicht, het COBc, waarin bijna alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Ik ken mijn constructeurs in Nederland, dat wereldje is heel erg klein. Vanaf afgelopen november ben ik daar voorzitter van en ik ben heel trots op deze club, want die jongens en meisjes doen heel goed hun werk.'

'Ik ben constructeur in hart en ziel. Dat is mijn opleiding en mijn achtergrond. Ik ben vanuit het bedrijfsleven gemeentelijk constructeur en toetser geworden en nu dus teamleider. Verder bestaat mijn portefeuille uit een team die bouwfysica doen, een team dat zich bezighoudt met brandpreventie, en ploeg die voorkomt dat de huizen wegzakken, het funderingsloket. Een bijzondere eend in de bijt is de ploeg die zich bezighoudt met kap- en inritvergunningen. Dat is niet zozeer technisch maar qua proces wel heel boeiend en interessant. Een leuke ploeg. Bij elkaar is het een team van ongeveer 30 man waar ik leiding aan mag geven.'

Ben je al lang betrokken bij de Wkb?

'Ik loop al 10 jaar mee als het gaat om de private kwaliteitsborging. Dat is nu de Wet Kwaliteitsborging geworden. Ik zie Harry Nieman en Henk Visser van de OTB nog op een tafeltje zitten en uitleggen dat zij het allemaal beter kunnen. Dat is heel mooi geweest en heeft uiteindelijk wel geleid tot een wetsvoorstel dat is aangenomen in de Tweede Kamer met flinke amendementen van Albert de Vries erop. Wel 16 à 17 uit mijn hoofd. Dat heeft geleid tot een proces richting de Eerste Kamer met een bestuursakkoord (tussen BZK en de VNG, redactie) erbij. Ook daarbij ben ik betrokken geweest. Ik loop het hele traject met de wetsvorming al mee.'

'Ik ga dus nu in Rotterdam over de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Ik probeer dat positief te beïnvloeden. En nu zitten we in de fase dat we moeten oefenen. We moeten proefprojecten gaan doen. Dat zit ook in mijn opdracht.'

Hoe ver staat het met de proefprojecten?

'We staan op de marktplaats voor proefprojecten. Rotterdam is een van de 14 aanbiedende gemeenten.  Maar er is geen aannemer die zich meldt bij ons. Dat vind ik wel zorgelijk. Wij staan klaar. Meer klaar, denk ik, dan een gemiddelde gemeente. We hebben een heel team en een projectleider om alles in kannen en kruiken te krijgen.'

Waarom die planmatige aanpak?

'Op basis van eerdere ervaringen hebben we van de implementatie van de Wkb inclusief de proefprojecten een project gemaakt. Bij de pilots onder de Crisis- en Herstelwet hebben we gemerkt dat het niet iets is wat je zomaar even erbij doet. Er is een concreet plan van aanpak en een concrete doelstelling nodig. We hebben dus een projectleider en een projectgroep die bestaat uit een doorsnede van de afdelingen die hiermee te maken krijgen. Van bedrijfsvoering tot aan de constructeur uit mijn team. Bouwinspecteurs, mensen die over leges en over ICT gaan, die zitten allemaal aan tafel. Zij vormen de projectgroep en dat is ook nodig om het in zo'n grote ambtelijke organisatie in te bedden. Je moet pioniers benoemen die vervolgens de andere mensen in de organisatie gaan meenemen in de nieuwe processen die we gaan krijgen.'

Is de Omgevingswet in dit proces meegenomen?

'Voor de Omgevingswet hebben we een aparte projectgroep. Maar qua systematiek grijpen deze processen op elkaar in. We hebben bewust de Omgevingswet van de Wkb gesplitst om voldoende aandacht voor beide thema’s te krijgen.'

Dus jullie zijn helemaal klaar om te starten met een proefproject voor gevolgklasse 1 als een aannemer zich meldt?

'Ja, dat is een uitnodiging die ik graag wil uitdragen. We hebben tot op heden nog geen aanvragen voor gevolgklasse 1 gehad. Het is noodzakelijk dat we met de spelers van het nieuwe stelsel samen ervaren hoe het nieuwe stelsel gaat werken, zodat we bij de invoering straks goed zijn voorbereid en de bouwproductie geen gevaar loopt.'

Wat doen jullie om proefprojecten te stimuleren? Geven jullie een legeskorting?

'Vooralsnog zijn we heel terughoudend met legeskorting. De legesverordening is al vastgesteld en staat het niet toe. Het gaat om projecten die vaak toch al niet kostendekkend zijn. Om daar nog een extra legeskorting op los te laten, dat doen we niet. En we hebben, zoals ik net al zei, een hele organisatie opgetuigd, een projectleider erop gezet, dus het kost ons al geld. Maar we doen er alles aan om een vlotte behandeling te doen.'

Dus de stimulering moet vooral uit de snelheid komen?

'Ja, die moet uit de snelheid komen. En uit de begeleiding. Het is voor ons niet vrijblijvend. Onze mensen zijn echt qua uren vrijgeroosterd om die plannen dan te kunnen behandelen. Dat zou voor een aannemer een incentive moeten zijn, een snelle en goede behandeling. En we willen ook meten wat er dan uit komt. Er komt echt een meting van het hele proces. Dan weten we tegen welke positieve en minder positieve zaken we zijn aangelopen. En die zou je dan nog voor de implementatie moeten bijstellen.' 

En die informatie is dan niet alleen voor Rotterdam, maar ook voor andere gemeenten beschikbaar?

'Precies. Dat is waarom we moeten oefenen: om nog voor de implementatie zaken bij te stellen. En niet alleen voor onze eigen gemeente, maar voor alle gemeenten.'

Hoe heeft de coronacrisis invloed op dit proces? Hoe gaat het nu iedereen thuis werkt?

'We werken nu met Microsoft Teams en we weten elkaar goed te vinden. Ook met de buitenwacht kunnen we goed overleggen als het om grote aanvragen gaat. Natuurlijk hebben we een paar collega’s die kleine kinderen thuis hebben en in die situatie toch een goede modus weten te vinden.'

'Maar ik moet het team eerlijk gezegd vooral afremmen, omdat ze de neiging hebben om vooral maar door te gaan. Ik moet ze echt zeggen dat ze ook ontspanning moeten nemen. De algemene tendens is dat ze een mailtje dat na vijven binnenkomt toch willen beantwoorden. En om zeven uur ’s avonds loggen ze nog een keer in. Dan zeg ik, vandaag is het genoeg geweest, morgen is er weer een dag. Dus ik raad aan, niet altijd maar doorwerken, neem een lunchpauze en tegen de avond gewoon stoppen. Hoewel er een paar bijzitten die ook de nodige tijd aan hun kinderen besteden, kunnen ze hun werkvoorraad goed aan.'

Zit de coronacrisis de proefprojecten dan helemaal niet in de weg?

'Nee, helemaal niet. Het kan gewoon door. Ook de buitenploeg is gewoon aan het werk. Ze houden zich aan het landelijk protocol en werken met tenminste 1,5 meter afstand. Als ze gezamenlijk naar een bouwplaats moeten, dan mogen ze dus niet met elkaar in de auto. Dat hebben we als managementteam met ze afgesproken. Dus bijvoorbeeld bij het Baakproject in Vlaardingen waar we een oeververbinding maken, daar gaan 2 mensen heen voor overleg, maar wel ieder in hun eigen auto. Maar ze gaan wel en ze zijn buiten op de bouwplaats aanwezig. Dus dat loopt allemaal door. Als je je goed houdt aan het protocol Veilig Werken dat met het ministerie en Bouwend Nederland is afgesproken, dan kan dat ook.'