In Etten-Leur gaat Sprangers bouwbedrijf 6 zogeheten bosvilla’s bouwen, 3 2-onder-1-kapwoningen aan de Langstraat. De villa’s komen aan de bosrand te liggen en zijn onderdeel van het project Bos & Weide. Op het eerste gezicht niets bijzonders, maar het gaat hier om het eerste proefproject voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). En dat maakt het project uniek: het eerste proefproject in Nederland, gestart een week nadat de Eerste Kamer de Wkb behandelde.

Aan dit eerste proefproject zijn vele pilots voorafgegaan. Zo is al veel ervaring opgedaan in het werken binnen het nieuwe stelsel. 'Het initiatief kwam van ons', zegt Huib van de Vrie, accountmanager bij PlanGarant Nederland. 'Wij hebben contact opgenomen met Sprangers bouwbedrijf om hen te informeren over het besluit van de Eerste Kamer en het bouwbedrijf stelde toen dit project voor.'

'En wij stonden hier als gemeente ook voor open', vertelt wethouder Ger de Weert van gemeente Etten-Leur. 'Het is goed om nu al ervaring op te doen met de Wkb. In de Legesverordening hebben we hier al op geanticipeerd. Voor projecten kwaliteitsborging kent de gemeente Etten-Leur een legeskorting van 35%. De voorbereiding ging eigenlijk op dezelfde manier als anders, alleen was er nu een nieuwe partij, de kwaliteitsborger. De samenwerking ging goed, we maken altijd goede afspraken en we zorgen ervoor dat alle partijen goed op de hoogte zijn van alle afspraken. Dat is met een kwaliteitsborger erbij niet anders.'

Eerste borgingsplan

De kwaliteitsborger bij PlanGarant is Martijn Broeze. In het voorjaar van 2019 schreef hij het eerste borgingsplan. 'Dat was echt helemaal nieuw toen', zegt Martijn. 'Ik kon in ieder geval geen enkel voorbeeld vinden. Ik heb toen naar eigen inzicht aanvullingen gedaan op het toetsingsplan en een eerste borgingsplan geschreven. Daarbij keek de gemeente over mijn schouder mee, zodat wat ik schreef, ook aan hun verwachtingen voldeed. Er waren toen nog geen spelregels. Die spelregels bleken heel behulpzaam te zijn, daarmee heb ik het borgingsplan nog een keer herschreven. Dat het project zo lang duurt heeft overigens niets met de status als proefproject te maken. Dat zat ‘m in de communicatie tussen aannemer en de kopers die in dit project veel te kiezen hebben. Het is echt maatwerk, en dat kost nu eenmaal tijd. Het borgingsplan is een dynamisch document en wordt op basis van de keuzes van de koper en de aanvullende berekeningen ververst.'  Mei 2020 start de bouw.

Bouwbesluittoets

Echte knelpunten zijn er in Etten-Leur nog niet naar boven gekomen, maar het loslaten van de Bouwbesluittoets blijkt lastig. 'Je zit met de huidige wetgeving, de Wabo die een bouwbesluittoets voorschrijft. Tegelijkertijd willen we experimenteren met de nieuwe wet waarin de bouwbesluittoets niet meer nodig is. Dat is niet altijd even makkelijk', zegt De Weert. 'Onze ambtenaren hebben daarom meegekeken met de kwaliteitsborger en alle documenten ook zelf verzameld en getoetst. Straks, na de invoering van de Wkb, is dat niet meer nodig. Voor nu helpt dat ons om te wennen aan de nieuwe wet. Plangarant gaf ons bijvoorbeeld toegang tot hun zaaksysteem. Dat geeft vertrouwen.' 

Praktijktoets

Heeft het proefproject tot voordeel geleid? Wethouder Ger de Weert vindt het nog te vroeg om dat te zeggen. 'We gaan de bouwfase nog in en pas als het proefproject is afgerond, kunnen we daar meer over zeggen. Maar met de ervaring die we hieruit opdoen zijn we nog beter voorbereid op de toekomst'. Martijn vindt ook dat het echte werk nog moet komen. 'Je kunt natuurlijk een prachtig borgingsplan schrijven, de toepasbaarheid zal toch in de praktijk moeten blijken'.

Fouten durven maken

Huib van de Vrie onderhield als accountmanager van PlanGarant de contacten met de gemeente en het bouwbedrijf. 'Afspraken maken is belangrijk', zegt hij. 'Maar nog belangrijker is dat je fouten durft te maken. Je begaat namelijk in een proefproject nog ongebaande paden. Dat moet je niet in een keer perfect willen doen, want dat gaat toch niet. Dus maak je fouten. En van die fouten, daar leer je samen van. En dat is precies waarom je proefprojecten doet.'  

Meer informatie