De VNG organiseert een reeks netwerkbijeenkomsten over de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De BOPA kent diverse uitdagingen. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten willen we deze ervaringen met jullie bij elkaar brengen.

Tijdens de eerste bijeenkomst stonden de uitdagingen en juridische kaders centraal. De tweede bijeenkomst ging in op het bestuurlijke proces met de raad en de derde bijeenkomst ging over de aanvraag van de BOPA en juridische activiteiten in het Omgevingsloket. De vierde bijeenkomst was gewijd aan de voorbeeld BOPA. In de vijfde bijeenkomst behandelden we de meestgestelde vragen over de BOPA. In de zesde bijeenkomst spraken we over de techniek van de BOPA. In de zevende bijeenkomst ging het opnieuw over de rol van de raad bij de BOPA. 

Behoefte aan meer informatie? Bekijk dan onze webpagina's over de BOPA. Hier vindt u onder meer een set Q&A's en 2 praktijkvoorbeelden van de BOPA.

In regio Gouda is men aan de slag geweest in een aantal sessies met de BOPA: hoe beoordeel je een BOPA-aanvraag? Welke uitdagingen kom je zoal tegen als er een buitenplanse omgevingsplanactiviteit wordt aangevraagd? Daarmee is het vraagstuk verkend. Els Meulendijks, projectleider omgevingsplan en overgangsfase bij gemeente Gouda, deelt in deze eerste bijeenkomst ervaringen uit de regio.

Meryem Tas, jurist omgevingsplan bij de VNG, licht vervolgens toe hoe de BOPA juridisch is ingebed. Wat is er anders ten opzichte van de huidige regelgeving? We verkennen wat er komt kijken in de overgangsfase om een evenwichtige beoordeling van functies te kunnen uitvoeren - en de daarbij behorende kansen om deze afweging ruimer te maken. Sandra Anzion, jurist programma Omgevingswet bij de VNG, vertelt iets over maatwerkvoorschriften en hoe die zich dan weer verhouden tot een BOPA.

Meer informatie

In deze special over de BOPA ging het over de ervaringen vanuit de gemeente Overbetuwe met het inpassen van een eventuele adviesrol van de raad bij de BOPA. Elsa Duijnstee van gemeente Overbetuwe heeft toelichting gegeven op dit proces, waar Sarah Ros van de VNG een aanvullend theoretisch kader schetste. 

Meer informatie

 

In deze special over de BOPA zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Een nadere juridische duiding en vergelijking van de BOPA en het maatwerkvoorschrift door Sandra Anzion (jurist VNG), mede naar aanleiding van vragen die naar boven zijn gekomen in de 1e Bopa-netwerksessie.
  • Doorlopen van scenario's van initiatieven door Wim Bakkeren (VNG).
  • Hoe kunnen de diverse varianten worden ingediend in het DSO? Welke route kunnen het bevoegd gezag en initiatiefnemers het beste kiezen? Door Wim Bakkeren en Sandra Anzion.

Meer informatie

Melina Schouten, Devlin Oosterwijk en Janita van Gastel hebben in opdracht van de VNG een voorbeeld BOPA ontwikkeld. In deze sessie is uitgelegd hoe zij dit proces ervaren hebben. Belangrijke nuance: de reikwijdte van de BOPA wordt hier niet behandeld. Onderdelen van de BOPA die worden behandeld in deze sessie zijn de volgende: 

  • Een BOPA basismodel met een bijbehorende handreiking
  • Een collegevoorstel
  • Een voorbeeldbesluit
  • Lessons learned

Meer informatie

In de voorgaande netwerksessies zijn veel aspecten van de BOPA voorbijgekomen. Onderwerpen waren de juridische kaders, het bestuurlijke proces met de raad, de juridische activiteiten in het loket en de voorbeeld-BOPA. Een schat aan informatie, maar we kunnen ons goed voorstellen dat deze informatie tegelijkertijd overweldigend was. Onze juristen Sandra Anzion en Meryem Tas hebben een lijst met de meest gestelde vragen opgesteld. De lijst is onder andere opgesteld aan de hand van de vragen uit de chat en vragen die we via de mail ontvingen. In deze netwerksessie is deze lijst integraal behandeld. U kunt hier de opname en de presentatie van de sessie bekijken.

Hieronder vindt u ook de presentatie over de BOPA die Sandra Anzion verzorgde tijdens de Implementatiedag Omgevingswet op 27 september 2022. Deze presentatie heeft ongeveer dezelfde inhoud als deel 5 van de BOPA specials, maar is meer gericht op mensen die geen tot weinig voorkennis hebben van de BOPA.

Meer informatie

Deze netwerksessie gaat over het publiceren van de BOPA. Dit wordt toegelicht door Tom Bischops. De opname duurt slechts 48 minuten, omdat deze onderdeel was van de 'BOPA techniek en TAM gerelateerde verzoeken' netwerksessie van 7 oktober. De tweede helft van deze sessie over 'TAM gerelateerde verzoeken' is te vinden op deze site bij het kopje 'Netwerkbijeenkomst VTH: TAM gerelateerde verzoeken'

Meer informatie

Op 26 januari 2023 vond een tweede VTH netwerksessie plaats over het inpassen van de rol van de raad bij de besluitvorming van een BOPA plaats (zie voor de eerste sessie over de rol van de raad hierboven). Centraal stonden deze keer 2 praktijkvoorbeelden, van de gemeenten Zwolle en Hof van Twente.

In deze sessie vertelde Patries van den Broek hoe de gemeente Zwolle het proces met de raad wil inrichten. Welke dilemma’s is de gemeente tegengekomen? Maar vooral ook: hoe is de gemeente daar uitgekomen?

In gemeente Hof van Twente loopt een enigszins andere route. Bert Blaauwendraad vertelde hoe Hof van Twente het proces inricht als de raad een bindend advies wenst bij bepaalde initiatieven. De initiatieffase speelt hierbij een belangrijke rol.

Meer informatie