VTH Netwerkbijeenkomsten

De onderwerpen van dit drieluik zijn eerder aan bod geweest bij de VTH-expertsessies Vergunningen tijdelijk deel omgevingsplan (7 en 27 maart 2024) en bij de gezamenlijke VTH- en plan-netwerksessies over de BOPA en over binnenplanse en buitenplanse OPA's (5 en 19 april 2024). 

Op basis van uw feedback en vragen, hebben we de presentaties aangescherpt. We bieden deze kennis in dit drieluik opnieuw aan, inclusief het voortschrijdend inzicht. Daarbij zullen we ook enkele praktijksituaties doorlopen en aandacht besteden aan het proces in het loket en in uw organisatie. 
In de eerste twee sessies ligt de focus op binnenplanse OPA's. We gaan daarbij onder andere in op: 
  • De vergunningplichten voor OPA's in het omgevingsplan van rechtswege. 
  • De onderlinge verhouding tussen de 'ruimtelijke bouwvergunning’ van art. 22.26 omgevingsplan en de 'voormalige binnenplanse afwijking’ van art. 22.280 omgevingsplan. 
  • De relatie tussen de 'technische’ en de 'ruimtelijke’ bouwvergunning. 
  • Uitzonderingen en vergunningvrije gevallen. 
In deze sessie (deel 1) was het programma als volgt:  
  • Inleiding omgevingsplanactiviteit
  • Overzicht OPA-vergunningplichten
  • Vergunningplicht art. 22.26 omgevingsplan: 'omgevingsplanactiviteit bouwwerken'
  • Vergunningplicht art. 22.280 omgevingsplan: 'voormalige binnenplanse afwijking'
  • Relatie van bovenstaande vergunningplichten aan de hand van voorbeelden
In de derde sessie ligt de focus op de verhouding tussen binnenplanse en buitenplanse situaties.  

Sprekers 

Sandra Anzion en Melina Schouten (juristen Programma Omgevingswet VNG). 

Terugkijken

Download de presentatie of bekijk hier de sessie terug: