VTH Netwerkbijeenkomsten

Afgelopen tijd zijn er diverse vragen over het overgangsrecht naar voren gekomen op het gebied van milieu. Met name over wat de gevolgen zijn bij veranderingen van milieubelastende activiteiten voor bedrijven met een onder de Wabo verleende vergunning. Die vragen beantwoordden we in deze VTH-netwerksessie.

We gingen onder andere in op: 

  • Achtergrond van het overgangsrecht, specifiek voor de milieubelastende activiteit
  • Aanwijzing vergunningplicht
  • Gevolgen beleidskeuzen voor het overgangsrecht
  • Beleidskeuzes binnen het overgangsrecht
  • Aandachtspunten voor vergunningverleners 

Sprekers

  • Kryštof Krijt, senior beleidsmedewerker directie Ruimtelijk Beleid, Omgevingswet van het ministerie van BZK
  • Gijs van Luyn van het IPLO en Sandra Anzion van de VNG zijn aanwezig om vragen te beantwoorden

Doelgroep

Deze sessie is bedoeld voor coördinatoren VTH, juristen en vergunningverleners milieu, die zich reeds verdiept hebben in het overgangsrecht. We gaan er dus vanuit dat al de nodige basiskennis over overgangsrecht bij vergunningen voor een MBA bij de deelnemers aanwezig is.

Terugkijken

Download de presentatie of bekijk de sessie hier terug: