VTH Netwerkbijeenkomsten

Bij de uitvoering van asbestsanering zijn meldingen en informatieplichten aan de orde. Wat verandert er ten aanzien van deze verzoeken in het Omgevingsloket en wat is de relatie met het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)? Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven en overheden?

Onderwerpen

Tijdens de sessie op 1 november gingen we onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Korte toelichting op de asbestregelgeving: wat blijft hetzelfde, wat verandert er?
  • Welke meldingen en informatieplichten zijn er ten aanzien van asbest en wat betekent dit procesmatig en voor uw software?
  • Wat betekenen deze wijzigingen voor bedrijven en burgers? Welke communicatiemiddelen worden hiervoor ontwikkeld?
  • Welke wijzigingen zitten er nog aan te komen in het Omgevingsloket?

Sprekers

Sprekers tijdens deze sessie zijn:

  • Tom Bischops (business liaison manager bij VNG)  
  • Hans Pluimers (Roxit Visma)
  • Kelvin van der Helm (Adviseur bedrijfsvoering Rijkswaterstaat)

 Download hier de presentatieslides of bekijk de sessie terug: