VTH Netwerkbijeenkomsten

Naast de BOPA en de Wkb is Bodem een onderdeel waar veel veranderingen gaan plaatsvinden na inwerkingtreding.  Waar de meldingen van bodemactiviteiten nu worden gemeld bij het meldpunt bodemkwaliteit, de WBB en de BUs, worden meldingen straks gedaan in het DSO van het Omgevingsloket. 
 

Waar bodemactiviteiten op dit moment vergunningplichtig zijn, veranderen deze in melding- en informatieplichten. Bevoegd gezag verandert in een aantal gevallen van provincie naar gemeente. De uitvoering dient te worden gedaan door omgevingsdienst, aangezien het hier om basistaken gaat. Kortom, bijzonder veel aanpassingen in het proces en de werkwijze waar u goed aan doet om hier kennis van te nemen in de sessie.     

De Bodem sessies zijn gehouden op 4 oktober en 26 oktober (inhoudelijk gelijk).   

Download hier de presentatie of bekijk de presentatie van 4 oktober terug. 

Let op: in de presentatie is opgenomen dat een melding bodem (bijvoorbeeld de activiteit 'Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit') een jaar na indienen geldig is; dus dat binnen het jaar ook de met de activiteit gestart moet worden. Dit is niet juist, deze meldingen hebben wettelijk gezien geen beperking op geldigheid.