VTH Netwerkbijeenkomsten

Op woensdag 30 november gingen we in op de Omgevingstafel Twente.

In de regio Twente is met 14 Twentse gemeenten en de ketenpartners nagedacht over de inrichting van een regionale omgevingstafel. Er is niet alleen over nagedacht, maar het afgelopen jaar werkte men ook al met de regionale omgevingstafel bij concrete aanvragen. Omgevingstafel voorzitters Inge Kure en Bert Blaauwendraad namen jullie mee in hun ervaringen tot nu toe.

Onderwerpen

O.a. de volgende vragen kwamen aan de orde:

  • Hoe ziet het Twentse omgevingstafel concept eruit?
  • Een regionale tafel in plaats van een lokale tafel?
  • Wat betekent dit voor het proces en de onderlinge samenwerking?
  • Initiatiefnemer wel of niet aan tafel?
  • Wat doen we met derden belanghebbenden in deze fase?
  • Wat is het resultaat van de tafel?
  • Wordt het bestuur of de raad al betrokken?
  • Wat zijn de sleutels tot succes en waar moet nog aan gewerkt worden?
  • Hoe ziet een doorloop met zo’n praktijkcasus er in de praktijk uit?

Hieronder vindt u de opname van de bijeenkomst. Onder het kopje Bestanden vindt u de bijbehorende PowerPoint presentatie terug.