VTH Netwerkbijeenkomsten

De vergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit, oftewel BOPA, is een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Er is een aantal bijzonderheden ten opzichte van de huidige afwijkvergunning. 

Daarbij gaat het om vraagstukken rondom de reikwijdte, de rol van de raad, het proces van de vergunningverlening en het aanvragen in het Omgevingsloket. In deze basiskennissessie nemen we u mee in deze onderwerpen, als voorbereiding op de vakinhoudelijke Inregeltest. Tijdens onze basiskennissessie BOPA zal hier nader op in gegaan worden.     

De BOPA sessies zijn gehouden op 29 september, 20 oktober en 17 november (inhoudelijk gelijk).   

Download hier de presentatie of bekijk de sessie van 29 september terug: